KSZ közigazgatási egynyelvű

A KSZ közigazgatási egynyelvű nyelvvizsgarendszer a KSZ által szervezett nyelvvizsgatípus. Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon 2019 őszén megkezdte működését a Közigazgatási Szaknyelvi Vizsgaközpont. A közigazgatási szaknyelvi nyelvvizsga egynyelvű vizsga, besorolása három szintre (B1, B2 és C1) történik, és négy nyelvi alapkészséget mér, nevezetesen a beszédértést, beszédkészséget, olvasáskészséget és íráskészséget. A vizsgarendszer adatai:
  • Nyelvek: angol
  • Szintek: B1(alapfok), B2(középfok), C1(felsőfok)
  • Egynyelvű vagy kétnyelvű: Egynyelvű
  • Általános vagy szaknyelvi: Közigazgatási szaknyelvi
  • Online letehető a vizsga? Nem
  • Van online ügyintézés? Igen
  • A szóbeli vizsga páros? Egyéni
  • Honlap: https://kszv.uni-nke.hu/nyitolap
  • Következő vizsgaidőpont: 2024. 11. 16.

Milyen az írásbeli vizsga?

A Közigazgatási Szaknyelvi Vizsga egynyelvű vizsgarendszerében az írásbeli rész mindhárom szinten (B1/B2/C1) olvasás- és íráskészségből áll. Alapfokon (B1) ezek a készségek újságcikkek, intézményi lapok, beszámolók és tájékoztatók értelmezéséből, félhivatalos és hivatalos email megírásából, közép- és felsőfokon (B2 és C1) pedig mindezek mellett jogszabályok értelmezéséből és egy esszé megírásából áll.

Milyen a szóbeli vizsga?

A Közigazgatási Szaknyelvi Vizsga egynyelvű vizsgarendszerében a szóbeli rész mindhárom szinten (B1/B2/C1) beszédkészségből és hallásértésből áll. Alapfokon (B1) ezek a készségek állhatnak beszámolóból, interjúból, szakmai információcseréből és egy könnyebb prezentációból, közép- és felsőfokon (B2 és C1) pedig mindezek mellett előadásból, megbeszélésen való részvételből és érvelésből.

Van szótárhasználat vizsga közben?

Csak az írásbeli vizsgarész íráskészségi feladata alatt használható kereskedelmi forgalomba hozott, egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár. A többi vizsgarész alatt szótár használata tilos.

Mennyibe kerül?

alapfok (B1) szóbeli: 12 500 Ft, írásbeli: 14 000 Ft, komplex: 26 500 Ft

középfok (B2) szóbeli: 13 500 Ft, írásbeli: 16 500 Ft, komplex: 30 000 Ft

felsőfok (C1) szóbeli: 15 500 Ft, írásbeli: 18 500 Ft, komplex: 34 000 Ft

Hogyan fizethetek?

Banki átutalással a vizsgaközpont számlájára.

A KSZ közigazgatási egynyelvű nyelvvizsga ezeken a településeken tehető le