Roma diákokat segítő tehetségprogram indul útjára

A Budapesten található Mathias Corvinus Collegium néven ismert tehetséggondozó intézmény egy roma diákok tanulmányait segítő tehetségprogramot mutatott be a héten. A programra május 31-ig lehet jelentkezni.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) tehetségprogramja egy tanulmányok mellett folytatható képzést kínál a roma diákok számára, melynek célja a nyelvvizsga megszerzésének megkönnyítése, így megadva a sikeres felvételizés lehetőségét az itthoni vagy akár külföldi egyetemekre. Az érdeklődők május 31-ig jelentkezhetnek az MCC honlapján. A tehetségprogram az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósul meg, így költségekkel a jelentkezőknek nem kell számolnia. A program középiskolásoknak szóló része két és fél éves, az egyetemi hallgatók részére pedig egyéves (két féléves).

A program mindkét részére jelentkező diákok lehetőséget kapnak arra, hogy egy képzés keretein belül a lakóhelyükhöz legközelebb található nyelvi oktatásban vegyenek részt; a kéthetente megrendezett Budapesten tartott eseményeken pedig tovább fejleszthessék nyelvi készségeiket.

A programra elsősorban azoknak a roma diákoknak a jelentkezését várják, akik a 2020/2021-es tanévben kezdik a tizedik évfolyamot, majd a középiskola végeztével egyetemen szeretnék folytatni tanulmányaik elsajátítását. A program egyetemi hallgatóknak szóló része azokat az érettségizett vagy már felsőoktatásban résztvevő roma fiatalokat igyekszik megszólítani, akik alap-, mester- vagy doktori képzettségüket magyarországi vagy külföldi egyetemeken szeretnék megszerezni.

A tehetségprogram négy fő elemből áll, ezeket a Mathias Corvinus Collegium hivatalos közleményéből idézzük:

  • Hagyományos oktatást kiegészítő hétvégi képzések, amelyeken a diákok szakmai fejlődésüket hosszú távon elősegítő, készségközpontú oktatásban vehetnek részt az MCC Gellért-hegyi épületében. A tematikában szerepel többek között íráskészség-fejlesztés, érveléstechnika, vita- és prezentációs készségek fejlesztése is. A résztvevők számára az utazás költségeit a program teljes mértékben fedezi.

  • A diákok egyéni igényeihez igazított képesség- és készségfejlesztésre is sor kerül. Ezek a kurzusok személyre szabva, a diákok tanulmányi és lakóhelyéhez legközelebbi helyszínen kerül sor. Nagy hangsúlyt kívánunk fektetni az idegen nyelv oktatására, így a nyelvvizsga megszerzéséig ingyenesen biztosítunk különórákat a diákok számára.

  • Idősebb társaikkal, valamint szakemberekkel való beszélgetések és személyes mentoráció keretében segítjük a diákokat a pályaorientációban, a sikeres élet felé vezető út megtalálásában.

  • Végezetül fontosnak tartjuk, hogy a képzés során a résztvevőkből egy összetartó, támogató közösség alakuljon ki, mely plusz motivációt, ismeretet és jó hangulatot biztosít a képzési alkalmak folyamán.

A programról szóló bővebb tájékoztatás az MCC honlapján olvasható.