Meghosszabbították a nyelvvizsga díjának visszaigénylésének határidejét

A járványügyi veszélyhelyzet idejére a kormány egy újabb törvénymódosítást rendelt el, mely szerint a nyelvvizsga díjának visszatérítési határideje a jövő évre is kitolódhat.

A törvénymódosítás a következőket tartalmazza:

Az első sikeres nyelvvizsga díjához nyújtott támogatásra a járványügyi intézkedések miatt ideiglenesen az a személy is jogosult, aki a 35. életévét 2020. március 11. és 2020. június 17-e között töltötte be, ha

 • a sikeres komplex nyelvvizsgáról, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganap,
 • a komplex nyelvvizsgával egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napja, illetőleg
 • a komplex nyelvvizsgának megfelelő, honosított nyelvvizsga esetén a honosítási határozat kiállításának napja
  a 2020. december 31-éig terjedő időszakra esik.

Ezen felül elismerhető az első sikeres nyelvvizsga díjához nyújtott támogatásra való jogosultsága annak a személynek is, aki a 35. életévét 2020. november 4. és 2021. február 7. között tölti be, ha

 • a sikeres komplex nyelvvizsgáról, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganap,
 • a komplex nyelvvizsgával egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napja, illetőleg
 • a komplex nyelvvizsgának megfelelő, honosított nyelvvizsga esetén a honosítási határozat kiállításának napja
  a 2021. június 30-éig terjedő időszakra esik.

A módosítás kimondja, hogy a járványügyi intézkedésekre való tekintettel kérvényezhető támogatás mértéke egyesíthető részvizsgák esetén, ha a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása közötti 1 éves időtartam

 • március 11. és június 17. között járt le, és a második sikeres részvizsga-bizonyítvány szerinti vizsganap a 2020. december 31-éig terjedő időszakra esik, vagy
 • november 4. és 2021. február 7. között jár le, és a második sikeres részvizsga-bizonyítvány szerinti vizsganap a 2021. június 30-éig terjedő időszakra esik,

akkor abban az esetben a támogatás mértékét a vizsga díjának visszaigénylésére vonatkozó általános szabályoktól eltérően, mindkét sikeres részvizsga díja alapján kell meghatározni. Ez alapján a kérelem benyújtásakor mindkét vizsga díjának befizetését igazolni kell.

fotó: besthqwallpapers.com

A támogatás csak a 2018. január elseje utáni, támogatott nyelvből tett, első sikeres komplex nyelvvizsga megszerzését követően igényelhető, melyek a következők:

 • államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex B2 típusú (középfokú) vagy komplex C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsga,
 • a külön kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint a fenti komplex nyelvvizsgával egyenértékűvé egyesíthető középfokú vagy felsőfokú írásbeli és szóbeli részvizsgák,
 • a komplex nyelvvizsgával egyenértékű emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga, továbbá
 • a komplex nyelvvizsgának megfelelő, külön kormányrendeletben foglaltak szerint honosított nyelvvizsga.

A nyelvvizsga díjának visszaigénylését meghatározó rendelet szerint a támogatás mértéke a vizsgázó által ténylegesen megfizetett díj, de legfeljebb a díj megfizetése időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg.

További információkért a Magyar Államkincstár honlapján található tájékoztatót érdemes átolvasni.

Forrás: Világgazdaság, Magyar Államkincstár