Nyelvvizsgaszintek leírása

Minden nyelvvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli rész során a teszt a vizsgázó szövegértését és íráskészségét, a szóbeli rész során pedig a vizsgázó hallásértési és olvasóképességét vizsgálja. A Közös Európai Referenciakeret alapján a következőket mondhatjuk el a hazánkban teljesíthető nyelvvizsgaszintekről:

Alapfokú (B1) nyelvvizsga
Az alapfokú (B1) nyelvvizsgát teljesített személy elboldogul a legtöbb, az utazás során adódó nyelvi helyzet során, és részt tud venni az ismert vagy a mindennapi témákról folyó társalgásban bármilyen felkészülés nélkül.

Középfokú (B2) nyelvvizsga
A középfokú (B2) nyelvvizsgát teljesített személy képes az anyanyelvi beszélővel természetes és közvetlen kapcsolat kialakítására; saját érveléssel aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban; világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát; s ki tudja fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi annak előnyeit és hátrányait.

Felsőfokú (C1) nyelvvizsga
A felsőfokú (C1) nyelvvizsgát teljesített személy képes folyamatosan kifejezni magát; ritkán keresi a megfelelő kifejezéseket; az idegennyelvet könnyedén és hatékonyan használja; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz tudja kapcsolni; részletesen ír le bonyolult dolgokat úgy, hogy a beszélgetéshez kapcsolódó témaköröket is bevon; egyes elemeket részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be.