Miből áll egy C2-es (mesterfokú) nyelvvizsga?

Egy C2-es (mesterfokú) nyelvvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli rész során a teszt a vizsgázó szövegértését és íráskészségét, a szóbeli rész során pedig a vizsgázó hallásértési és olvasóképességét vizsgálja. A C2-es (mesterfokú) nyelvvizsga teljesítésére jelenleg a Cambridge Assessment nemzetközi vizsgacsoportnál van lehetőség. A Közös Európai Referenciakeret meghatározása alapján a C2-es (mesterfokú) nyelvvizsgát teljesített személy részt tud venni bármilyen társalgásban, vitában; teljes biztonsággal használ sajátos kifejezéseket és nyelvi fordulatokat; roppant választékosan és szofisztikáltan beszél illetve fejezi ki magát; beszédstílusát és nyelvi hozzáértését a helyzethez igazítva írja le és fejti ki.