Mit nevezünk egynyelvű és kétnyelvű komplex nyelvvizsgának? Melyik ér többet?

Az egynyelvű komplex nyelvvizsga négy készségből áll: beszédértés, beszédkészség, íráskészség és szövegértés. Az egynyelvű nyelvvizsgák a közvetítési készségeket nem mérik.
A kétnyelvű komplex nyelvvizsga öt készségből áll: beszédértés, beszédkészség, íráskészség, szövegértés és közvetítési (fordítási) készség. A nyelvvizsga értékét nem befolyásolja, hogy a megszerzett bizonyítvány egynyelvű vagy kétnyelvű vizsgára vonatkozik-e.