Mi tartozik az írásbeli és mi a szóbeli nyelvi készségek közé?

A vizsga írásbeli része két készség felméréséből áll: az egyik a szövegértés, mely a tesztlapon olvasható szöveg megértéséből, majd az ez alapján összeállított feladatsor megoldásából áll, a második rész pedig az íráskészség, ahol egy hivatalos dokumentumot kell megírnunk (ez a dokumentum általában egy hivatalos levél). A vizsga szóbeli része a vizsgázó beszédkészségét (egyes nyelvvizsgaközpontoknál ez párosan zajlik), és a vizsgázó hallás utáni szövegértését méri fel (a hanganyag lejátszása magnóról, számítógépről vagy egyéb eszközről történik). A kétnyelvű vizsgán előforduló közvetítési (fordítási) feladat az írásbeli és szóbeli készségek feladatai közé is tartozhat.