ARMA katonai kétnyelvű

A ARMA katonai kétnyelvű nyelvvizsgarendszer a NKE által szervezett nyelvvizsgatípus. Az ARMA akkreditált kétnyelvű katonai szaknyelvi nyelvvizsgarendszer (választott idegen nyelv – magyar). Kilenc nyelvből van lehetőség vizsgát tenni: angol, francia, német, olasz, horvát, szerb, szlovák, orosz, ukrán. Alap-, közép- és felsőfokon szervezünk vizsgákat évente három alkalommal - januárban, júniusban és októberben. Lehetőség van csak szóbeli (A), csak írásbeli (B), illetve komplex (C) (szóbeli + írásbeli) vizsgát tenni. A vizsgarendszer adatai:
  • Nyelvek: angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, szerb, szlovák, ukrán
  • Szintek: B1(alapfok), B2(középfok), C1(felsőfok)
  • Egynyelvű vagy kétnyelvű: Kétnyelvű
  • Általános vagy szaknyelvi: Katonai szaknyelvi
  • Online letehető a vizsga? Nem
  • Van online ügyintézés? Igen
  • A szóbeli vizsga páros? Egyéni
  • Honlap: https://nyvk.uni-nke.hu/arma-katonai-szaknyelvi-nyelvvizsga/altalanos-leiras
  • Következő vizsgaidőpont: 2024. 06. 20.

Milyen az írásbeli vizsga?

Az ARMA katonai szaknyelvi vizsga kétnyelvű vizsgarendszerében az írásbeli vizsgarész mindhárom szinten (B1/B2/C1) az olvasott szöveg értéséből és íráskészségből áll. Alap- (B1) és középfokon (B2) ezek a készségek nyelvtani és lexikai tesztet, fordítási feladatot, szövegértést és fogalmazást, felsőfokon (C1) pedig mindezek mellett egy tömörítési feladatot foglalnak magukba. Alapfokon 140 percig, középfokon 210 percig, felsőfokon pedig 240 percig tart a vizsgarész.

Milyen a szóbeli vizsga?

Az ARMA katonai szaknyelvi vizsga kétnyelvű vizsgarendszerében a szóbeli vizsgarész mindhárom szinten (B1/B2/C1) a hallott szöveg értéséből és beszédkészségből áll. Alapfokon (B1) a beszédkészségi rész általános és szakmai társalgást, szituációt, közép- és felsőfokon (B2 és C1) pedig mindezek mellett egy katonai vagy politikai témáról szóló véleménykifejtést foglal magába.

Van szótárhasználat vizsga közben?

Nincs szótárhasználat vizsga közben.

Mennyibe kerül?

alapfok (B1) szóbeli: 12 500 Ft, írásbeli: 14 000 Ft, komplex: 26 500 Ft

középfok (B2) szóbeli: 13 500 Ft, írásbeli: 16 500 Ft, komplex: 30 000 Ft

felsőfok (C1) szóbeli: 15 500 Ft, írásbeli: 18 500 Ft, komplex: 34 000 Ft

Hogyan fizethetek?

Banki átutalással és bankkártyával.

A ARMA katonai kétnyelvű nyelvvizsga ezeken a településeken tehető le