MDA Nyelvvizsgaközpont

A Külkapcsolati interkulturális kommunikáció I. és II. idegen nyelvi képzések felkészítik a résztvevőket a Külgazdasági és Külügyminisztérium külügyi szaknyelvi vizsgaközpontjában évente kétszer lebonyolításra kerülő diplomáciai szaknyelvi vizsgákra.

Az angol, francia, német, olasz, spanyol és orosz nyelvű 2x30 órás külkapcsolati interkulturális kommunikációs képzés célja a külügyi és külgazdasági munkavégzéshez szükséges magas szintű és hatékony kommunikáció fejlesztése a szakmai feladatok sikeres végrehajtása érdekében. A tréningen való részvételhez a jelentkezőknek legalább középszintű (B2) nyelvtudással kell rendelkezniük.

A képzés során a résztvevők a választott idegen nyelven

  • elsajátítják a külkapcsolati munkavégzéshez és életkörülményekhez kapcsolódó szakmai és kulturális háttérismereteket,
  • elsajátítják a más kulturális környezethez igazodó kommunikációs technikákat és alkalmazzák az ehhez megfelelő szókincset,
  • elsajátítják a külkapcsolati munkához szükséges interkulturális jártasságot,
  • képessé válnak a külkapcsolati tevékenységre jellemző szituációkban felmerülő írásban és verbálisan kifejtett szövegek interkulturális helyzetnek megfelelő értelmezésére,
  • képessé válnak a Magyarországgal és a hivatalos magyar állásfoglalásokkal kapcsolatos kérdésekben megfelelő stílusban, írásban és szóban tájékoztatást adni,
  • képessé válnak álláspontok mellett és ellen megfelelő stílusban írásban és szóban meggyőzően érvelni,
  • képessé válnak saját gondolataikat írásban és szóban, a helyzetnek megfelelő stílusban meggyőzően kifejteni, illetve közvetíteni.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium vezetése kiemelten fontosnak tartja, hogy a minisztérium jelenlegi és leendő munkatársai, különösen a külszolgálatra készülők, minél több idegen nyelvből sajátítsák el és fejlesszék tovább a diplomáciai szakszókincset és a speciális kommunikációs technikákat. A program eredményességét jól mutatja, hogy a képzést követően a jelentkezők 70%-a tett sikeres diplomáciai szaknyelvi vizsgát.

A tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről szóló 238/2017. (VIII.18.) Korm. rendelet alapján a diplomáciai szaknyelvi nyelvvizsgákra felkészítő tanfolyamokat a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. szervezi. Az aktuális programok tájékoztató anyagai a mdakft.hu oldalon érhetők el.

A MDA nyelvvizsga típusai

A MDA nyelvvizsga ezeken a településeken tehető le