Tippek és trükkök a fordításhoz

Néhány jótanács az igazán hasznos és minőségi szótárazáshoz!

 • A helyes és rutinos szótározás nagyban járul hozzá a nyelvvizsga sikerességéhez. Fontos, hogy a vizsgázó a szótárat ne használja se túl keveset se pedig túl sokat a vizsgán: csak akkor használja, ha tényleg szüksége van rá, különben a folyamatos szótárazás túl sok időt rabol el a nyelvvizsgából.
 • Érdemes gyakorolni a szótárhasználatot. Erre az egyik legjobb megoldás, ha a vizsgára készülő személy megkéri egyik ismerősét, hogy mondjon pár nem hétköznapi kifejezést, melyeknek biztos hogy nem tudja az idegennyelvi megfelelőjét. Ezek után a vizsgára készülő személynek a lehető leggyorsabban kell kiszótáraznia a felsorolt szavakat, így erősítve szótárhasználatbeli rutinját.
 • A legtöbb vizsgarendszerben megjelenő közvetítési feladat szituációs. Ez azt jelenti, hogy a feladat leírja, hogy miről fog szólni a fordításra szánt szöveg. Ennek segítségével nagyjából behatárolható, hogy milyen szövegkörnyezet illetve szóhasználat lesz a jellemző a fordítás során. Ehhez igazodva érdemes megoldani a feladatot.
 • Fontos tudnivaló, hogy a fordítási feladatnál nem a magyaros, hanem az értelmes mondatok leírására kell törekedni. A vizsgáztatók nem műfordítókat vizsgáztatnak, ezzel ők is teljes mértékben tisztában vannak. Ha valamilyen szövegrész “magyartalanra”, ám mégis értelmesre sikeredik a fordítást követően, akkor az ugyanúgy pontot fog érni a feladat értékelésekor.
 • A közvetítési (vagy fordítási) feladat során a legtöbb vizsgarendszerben angolról magyarra kell az adott szöveget lefordítani. Ha a vizsgázó elkészült a fordítással, érdemes félretenni az eredeti szöveget, majd még egyszer átnézni az általa elkészített magyar fordítást. Ennek segítségével könnyen felismerhetővé válnak az értelmetlen mondatok vagy mondatrészek, illetve a szófaji, alanyi és mondatbeli hibák.
 • A közvetítési (vagy fordítási) feladat során ha van rá lehetőség, inkább ne használjon piszkozati lapot a vizsgázó, mert könnyen kifuthat az időből. A szótárazást is csak akkor ejtse meg, ha mindenképpen szüksége van rá (ha a szótár segítsége nélkül ténylegesen nem tudja megoldani a felmerülő problémát). A fordítást érdemes rögtön a feladatlapra írni. Ha utólag javítani kell, csak húzza át a vizsgázó a hibásnak vélt kifejezést, és írja fölé a megfelelőt.
 • A közvetítési (vagy fordítási) feladat során jó ötlet lehet a lefordított mondatok összefűzése vagy szétbontása. Ez alapján a vizsgázó két rövidebb angol mondatból nyugodtan készíthet egy hosszabb, összetett magyar mondatot. Ez a tipp a másik esetben is helytálló: ha egy hosszabb angol mondat kettébontható két darab rövid – ám értelmes – magyar mondatra, akkor azt a lehetőséget is nyugodtan használja ki a vizsgázó.
 • A közvetítési (vagy fordítási) feladatnál gyakori hiba egy mondat értelmetlenül hagyása. Erre a hibalehetőségre különösen figyeljen oda a vizsgázó. Ha egy mondatrész vagy kifejezés értelmetlen (szófaji vagy nyelvtani szempontból), akkor az egész mondat az. A lefordított szöveget a feladat befejezése előtt többször is érdemes átnézni.
 • A közvetítési (vagy fordítási) feladatnál szintén gyakori hiba a jelentéktelennek tűnő szavak kihagyása. Ezek a legtöbbször névelők, jelzők vagy határozók, melyek megléte kulcsfontosságú a mondat értelmezésének szempontjából: ha az előbb felsorolt három nyelvtani mondatrészt a vizsgázó véletlenül kihagyja, akkor az egész mondat egy teljesen más értelmezést kap, ami könnyen pontlevonáshoz vezethet.
 • Ha a vizsgázó nem biztos egy szó jelentésében vagy ragozásában, akkor mindenképp használjon szótárt (csak abban az esetben, ha az a vizsgán megengedett). A szótár segítségével ellenőrizhető a keresett szó helyesírása, sőt, a legtöbb egynyelvű szótárban a kifejezés mellett még példamondatok is szerepelnek.
 • A hallásértési vizsgarész során nem a hallott szöveg lefordítása, hanem annak megértése a feladat. Az ehhez tartozó kérdések is a hallott szöveg tartalmáról, nem pedig annak szerkezetéről vagy nyelvtani helyességének megkérdőjelezéséről szólnak, így ezek elemzésére a feladat során nincs szükség.
 • A nyelvvizsga során főként a szótárazás szempontjából nagy előnyt jelent, ha a vizsgázó (még ha alapvetőnek is hangzik) tisztában van a választott idegen nyelv ABC-jével. Ezzel a tudással sok időt meg lehet spórolni a vizsgán előforduló szótárazásból, és több időt lehet majd fordítani a feladat megoldására.