7. Kommunikáció és kapcsolattartás

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Ecl angol B2 nyelvvizsga “Kommunikáció/kapcsolattartás” témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

 • A mobiltelefon terjedésének okai
 • A nyelvtudás szerepe a kommunikációban
 • Az angol nyelv erősödő dominanciája
 • answerphone üzenetrögzítő
 • antivirus software antivírus szoftver
 • area code körzeti hívószám
 • articulation artikuláció
 • attachment melléklet
 • battery elem
 • broadband internet vagy broadband szélessávú internet/szélessáv
 • business call üzleti hívás
 • cable kábel
 • caller hívó fél
 • copier fénymásoló
 • cordless phone vezeték nélküli telefon
 • country code külföldi hívószám
 • currency ismertség
 • database adatbázis
 • desktop computer (gyakran úgy rövidítik, hogy desktop) asztali számítógép
 • dialling tone hívóhang
 • directory enquiries tudakozó
 • document dokumentum
 • earphones fülhallgató
 • email e-mail (elektronikus levél)
 • email address e-mailcím
 • engaged foglalt
 • english angol nyelv
 • ex-directory telefonkönyvben nem szereplő
 • extension mellék
 • external drive külső meghajtó
 • fault hiba
 • file akta
 • firewall tűzfal
 • folder mappa
 • foreign language idegen nyelv
 • hard drive merevlemez
 • hardware hardver
 • headphones fejhallgató
 • interference interferencia
 • intermediate középszint
 • international directory enquiries nemzetközi tudakozó
 • interpreter tolmács
 • isp (a következő rövidítése: internet service provider) internet szolgáltató
 • keyboard billentyűzet
 • knowledge tudás
 • landline phone vezetékes telefon
 • language nyelv
 • language exam nyelvvizsga
 • language skills nyelvi készség
 • language teacher nyelvtanár
 • laptop laptop
 • learned language tanult nyelv
 • lower case letter kisbetű
 • memory memória
 • message üzenet
 • microphone mikrofon
 • missed call nem fogadott hívás
 • mobile (a következő rövidítése: mobile phone) mobil / mobilszám
 • mobile phone charger mobiltelefon-töltő
 • monitor monitor
 • mouse egér
 • native language anyanyelv
 • network hálózat
 • new message új üzenet
 • off the hook félretéve
 • operator telefonkezelő
 • outside line külső vonal
 • password jelszó
 • pc (a következő rövidítése: personal computer) pc (személyi számítógép)
 • personal call személyes hívás
 • phone (a következő rövidítése: telephone) telefon
 • phone book vagy telephone directory telefonkönyv
 • phone box vagy call box telefonfülke
 • phone card telefonkártya
 • phone charger telefontöltő
 • phone number (a következő rövidítése: telephone number) telefonszám
 • photocopying fénymásolás
 • phrase kifejezés
 • power cable tápkábel
 • power supply tápegység
 • printer nyomtató
 • processor processzor
 • processor speed processzorsebesség
 • pronunciation kiejtés
 • push-button nyomógomb
 • receiver telefonkagyló
 • reception térerő
 • ringtone csengőhang
 • router router
 • screen képernyő
 • signal jelzés
 • smartphone okostelefon
 • software szoftver
 • space bar szóközbillentyű
 • speakers hangszóró/hangfal
 • spreadsheet táblázat
 • switchboard telefonközpont
 • tablet computer (gyakran úgy rövidítik, hogy tablet) táblagép
 • telephone cable telefonvezeték
 • text message sms
 • the dominance of language a nyelv dominanciája
 • the internet internet
 • the knowledge of something valaminek az ismerete
 • to be cut off a vonal megszakadt
 • to browse the internet az interneten nézelődni
 • to call someone back visszahívni valakit
 • to call vagy to phone hívni
 • to classify osztályozni
 • to dial a number tárcsázni egy számot
 • to download letölteni
 • to email e-mailezi
 • to forward továbbítás
 • to hang up lerakni a kagylót
 • to leave a message üzenetet hagyni
 • to log off kijelentkezés
 • to log on bejelentkezés
 • to plug in csatlakoztatni
 • to print nyomtatás
 • to put the phone on loudspeaker telefont kihangosítani
 • to reply válasz
 • to restart újraindítani
 • to ring megcsörgetni
 • to scroll down legörgetni
 • to scroll up felgörgetni
 • to send a text message szöveges üzenetet küldeni
 • to send an email küldés
 • to shut down leállítani
 • to start up elindítani
 • to switch off vagy to turn off kikapcsolni
 • to switch on vagy to turn on bekapcsolni
 • to text szöveges üzenetet küldeni
 • to type gépelni
 • to unplug lecsatlakoztatni
 • translation fordítás
 • understanding megértés
 • universal language világnyelv
 • upper case letter vagy capital letter nagybetű
 • username felhasználói név
 • virus vírus
 • web hosting web hosting / web tárhely
 • website weboldal
 • wireless internet vagy wifi vezeték nélküli internet /wifi
 • wireless router vezeték nélküli útválasztó
 • word processor szövegszerkesztő
 • wrong number rossz szám