4. Lakás/lakóhely

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Ecl angol B2 nyelvvizsga “Lakás/lakóhely” témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

 • Bérlakás/saját tulajdonú lakás /albérlet
 • Lakásvásárlás/lakáshitel/lakásépítés
 • Városi-vidéki életforma
 • 50 kilometres south of the capital 50 km-re a fővárostól délre
 • a 3 by 4 room 3 × 4 (láb/méter) méretű helység
 • a roof over one’s head tető vkinek a feje fölé
 • a three-bedroom flat három hálószobás lakás
 • a three-storey building háromemeletes épület
 • agricultural area mezőgazdasági vidék
 • agriculture mezőgazdaság
 • apartment block bérház
 • atmosphere légkör
 • attic padlás
 • avalanche lavina
 • balcony erkély, balkon
 • bank loan bankhitel
 • barn csűr
 • bathroom fűrdőszoba
 • beach tengerpart
 • bed-sitting room garzonlakás (egyszobás)
 • bedroom hálószoba
 • bench terasz
 • block of flats panellakás
 • bog láp
 • border határ
 • brick house tégla ház
 • bridge híd
 • building society házépítő/lakásépítő szövetkezet
 • bungalow földszintes családi ház
 • canal csatorna
 • capital city vagy capital főváros
 • cathedral székesegyház
 • cellar pince
 • chain bridge lánchíd
 • chalet faház
 • city város / belváros
 • cliff szikla
 • coast vagy shore partvidék
 • compass iránytű
 • condominium társasház
 • conservatory üvegház
 • copse szigetszerű kis erdő
 • cottage falusi ház
 • council housing önkormányzati bérház
 • country vidék
 • countryside vidék
 • county megye
 • crater kráter
 • crop termény
 • dam (duzzasztó)gát
 • desert sivatag
 • detached house családi ház
 • digs albérlet
 • dining room étkező
 • ditch árok
 • dorm kollégium, diákotthon
 • downstairs földszint
 • earthquake földrengés
 • economy gazdaság
 • elizabeth bridge erzsébet híd
 • energy energia
 • environment környezet
 • equator egyenlítő
 • eruption kitörés
 • eviction kilakoltatás
 • famine éhínség
 • farm farm
 • farmhouse farm
 • fence kerítés
 • field rét
 • flat lakás
 • floor földszint
 • forest erdő
 • freehold housing szabad tulajdonban lévő ház, lakás
 • garden kert
 • gate kapu
 • glacier gleccser
 • hall előszoba, hall
 • harbour kikötő
 • harvest aratás
 • has a population of … … népessége van
 • hay széna
 • hedge sövény
 • heroes’ square hősök tere
 • hill domb
 • homeless(ness) hajléktalan(ság)
 • house ház
 • house with a garden kertes ház
 • in the east keleten
 • in the north északon
 • in the south délen
 • in the west nyugaton
 • independence függetlenség
 • industrial area ipari vidék
 • irrigation öntözés
 • is famous for híres vmiről
 • island sziget
 • jungle dzsungel
 • kitchen konyha
 • known for ismert vmiről
 • lake
 • landing lépcsőforduló
 • landscape táj
 • larder spejz
 • latitude szélesség
 • lava láva
 • lavatory mosdó
 • life expectancy várható élettartam
 • lighthouse világítótorony
 • literacy olvasni tudás
 • livestock állatállomány
 • living room nappali
 • localization elhelyezkedés
 • lodgings albérlet
 • longitude hosszúság
 • lounge nappali
 • malnutrition alultápláltság
 • map térkép
 • margaret island margitsziget
 • matthias church mátyás-templom
 • meadow mező
 • migration migráció
 • mine bánya
 • monument emlékmű
 • moor ingovány
 • mortgage jelzálogteher
 • mountain hegy
 • museum múzeum
 • national park nemzeti park
 • north pole északi-sark
 • nuclear energy nukleáris energia
 • ocean óceán
 • oil rig olajfúrótorony
 • on the first floor első emeleten
 • on the third floor a harmadik emeleten
 • path ösvény
 • patio belső udvar
 • peninsula félsziget
 • pier móló
 • pisé-building vályogház
 • plain síkság
 • pollution környezetszennyezés
 • pond tavacska
 • population népesség
 • poverty szegénység
 • power station erőmű
 • property tulajdon
 • rainforest esőerdő
 • rent lakbér
 • rented accommodation bérelt szállás
 • rented flat bérelt lakás
 • rented housing bérelt ház
 • reservoir víztártoló / vízgyűjtő
 • river folyó
 • rock
 • rural vidéki
 • sand dune homokdűne
 • sea tenger
 • sea level tengerszint
 • self-sufficiency önállóság
 • semi-detached house ikerház
 • shower room zuhanyzó helyiség
 • sitting room nappali
 • slum nyomornegyed
 • south pole déli-sark
 • square metre négyzetméter
 • squatter jogtalanul betelepülő lakó
 • squatting jogtalan letelepedés
 • stairs lépcső
 • statue szobor
 • stream patak
 • study dolgozószoba
 • swamp mocsár
 • tenant (törvényes) bérlő
 • terraced house sorház
 • the baths fürdők
 • the buda hills a budai hegyek
 • the castle district várnegyed
 • the castle hill vár
 • the citadel citadella
 • the city park városliget
 • the countryside vidék
 • the danube bank duna-part
 • the danube bend dunakanyar
 • the fishermen’s bastion halászbástya
 • the great hungarian plain alföld
 • the hungarian national gallery nemzeti galéria
 • the liberty monument szabadság-szobor
 • the millenary monument millenniumi emlékmű
 • the museum of fine arts szépművészeti múzeum
 • the national museum nemzeti múzeum
 • the parliament building parlament
 • the royal palace királyi palota
 • the sights látnivalók
 • the sights of budapest and hungary budapest és magyarország nevezetességei
 • the tunnel alagút
 • the zoo állatkert
 • this house is mine. ez a ház az enyém.
 • three-story kétemeletes
 • tide árapály
 • to evict kilakoltat
 • to face south délre néz
 • to harvest aratni
 • to look onto néz vmerre
 • to overlook néz vmerre
 • to plough szántani
 • to rent bérel
 • to the north-east északkeleten
 • to the north-west északnyugaton
 • to the south-east délkeleten
 • to the south-west délnyugaton
 • toilet wc
 • tourist attraction turisztikai látványosság
 • town város
 • trade kereskedelem
 • transdanubia dunántúl
 • tsunami cunami
 • unemployment munkanélküliség
 • upstairs emelet
 • urban városi
 • valley völgy
 • village falu
 • volcano vulkán
 • wall fal
 • waterfall vízesés
 • wave hullám
 • weekend house hétvégi ház
 • well forrás
 • wheat búza
 • wood liget