2. Társas kapcsolatok

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Ecl angol B2 nyelvvizsga “Társas kapcsolatok” témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

 • Ismerkedés (személyes, interneten)
 • Szerepek a családban
 • Munkahelyi/iskolai kapcsolatrendszerek
 • (natural) parents édesszülők
 • (personnel) department (munkaügyi) osztály
 • adopted örökbefogadott
 • adoption örökbefogadás
 • anniversary vagy wedding anniversary évforduló/házassági évforduló
 • answerphone üzenetrögzítő
 • antivirus software antivírus szoftver
 • area code körzeti hívószám
 • art of school rajziskola
 • attachment melléklet
 • aunt nagynéni
 • baby csecsemő
 • basic earnings alapkereset
 • battery elem
 • best man tanu
 • blue-collar worker fizikai munkás
 • boarding school bentlakásos iskola
 • bonus jutalom
 • boss főnök
 • boyfriend barát/fiúbarát
 • bride menyasszony
 • bridegroom vőlegény
 • bridesmaid koszorúslány
 • broadband internet vagy broadband szélessávú internet/szélessáv
 • brother fiútestvér
 • brother-in-law sógor
 • brothers and sisters testvérek
 • business call üzleti hívás
 • cable kábel
 • caller hívó fél
 • capital tőke
 • career (élet)pálya, hivatás, karrier
 • centre of the city városközpont
 • child (többesszáma: children) gyermek
 • close relative/relation közeli rokon
 • college főiskola
 • comprehensive school általános iskola
 • contribution járulék
 • copier fénymásoló
 • cordless phone vezeték nélküli telefon
 • country code külföldi hívószám
 • cousin unokatestvér
 • crèche bölcsőde
 • database adatbázis
 • daughter lány gyermek
 • daughter-in-law meny
 • day-nursery bölcsőde
 • deduction levonás
 • desktop computer (gyakran úgy rövidítik, hogy desktop) asztali számítógép
 • dialling tone hívóhang
 • directory enquiries tudakozó
 • distant relative/relation távoli rokon
 • divorced elvált
 • document dokumentum
 • downtown district
 • earphones fülhallgató
 • email e-mail (elektronikus levél)
 • email address e-mailcím
 • employee alkalmazott
 • engaged foglalt
 • entrepreneur vállalkozó (saját tőkéjét kockáztató üzleti vállalkozó)
 • ex-directory telefonkönyvben nem szereplő
 • extension mellék
 • external drive külső meghajtó
 • factory gyár
 • factory hand segédmunkás
 • family család
 • family care center családsegítő szolgálat
 • family status/marital status családi állapot
 • father (családon belül úgy mondják, hogy dad) apa
 • father apa
 • father-in-law após
 • fault hiba
 • fee-paying school magániskola
 • fiancé vőlegény
 • fiancée menyasszony
 • file akta
 • firewall tűzfal
 • folder mappa
 • foster father nevelőapa
 • foster mother nevelőanya
 • free school szabad iskola
 • funds (alap)tőke, anyagi eszközök
 • girlfriend barátnő
 • goddaughter keresztlány
 • godfather keresztapa
 • godmother keresztanya
 • godparents keresztszülők
 • godson keresztfia vkinek
 • graduate diplomás
 • grandchild (többesszáma: grandchildren) unoka
 • granddaughter lány unoka
 • grandfather (családon belül úgy mondják, hogy granddad vagy grandpa) nagypapa (nagypapi)
 • grandfather nagyapa
 • grandmother (családon belül úgy mondják, hogy granny vagy grandma) nagymama (nagyi, nagymami)
 • grandmother nagyanya
 • grandparents nagyszülők
 • grandson fiú unoka
 • greenbelt zöldövezet
 • half-brother fiú féltestvér
 • half-sister lány féltestvér
 • handy for the shops könnyen elérhetőek a boltok
 • hard drive merevlemez
 • hardware hardver
 • headphones fejhallgató
 • high school középiskola vagy gimnázium
 • honeymoon nászút
 • husband férj
 • in the city centre városközpontban
 • infant gyermek / csecsemő
 • inner city belváros
 • interference interferencia
 • international directory enquiries nemzetközi tudakozó
 • isp (a következő rövidítése: internet service provider) internet szolgáltató
 • job munka
 • just off vmihez közel
 • keyboard billentyűzet
 • kindergarten óvoda
 • landline phone vezetékes telefon
 • language school nyelviskola
 • laptop laptop
 • located elhelyezkedik
 • location elhelyezkedés
 • lower case letter kisbetű
 • lower sixth forms brit iskolarendszerben alsó tagozat
 • management igazgatás, igazgatóság
 • manager igazgató
 • manual work/job fizikai munka
 • marriage házasság
 • married házas
 • medical school orvosi iskola
 • memory memória
 • menial work alantas munka
 • message üzenet
 • microphone mikrofon
 • missed call nem fogadott hívás
 • mobile (a következő rövidítése: mobile phone) mobil / mobilszám
 • mobile phone charger mobiltelefon-töltő
 • monitor monitor
 • mother (családon belül úgy mondják, hogy mum) anya
 • mother anya
 • mother-in-law anyós
 • mouse egér
 • neighboring szomszédos
 • neighbour/neighbor szomszéd
 • nephew unokaöcs
 • network hálózat
 • new message új üzenet
 • next door a szomszédban
 • niece unokahúg
 • nursery school óvoda
 • occupation foglalkozás
 • off the hook félretéve
 • on a housing estate lakótelepen
 • on one’s father’s side apai ágon
 • on one’s mother’s side anyai ágon
 • on the outskirts külkerület
 • one-to-one teaching egyénenkénti magánoktatás
 • only child egyetlen gyermek
 • operator telefonkezelő
 • outside line külső vonal
 • parent szülő
 • partner partner
 • password jelszó
 • payment fizetség
 • pc (a következő rövidítése: personal computer) pc (személyi számítógép)
 • personal call személyes hívás
 • phone (a következő rövidítése: telephone) telefon
 • phone book vagy telephone directory telefonkönyv
 • phone box vagy call box telefonfülke
 • phone card telefonkártya
 • phone charger telefontöltő
 • phone number (a következő rövidítése: telephone number) telefonszám
 • photocopying fénymásolás
 • post állás, elhelyezkedés
 • power cable tápkábel
 • power supply tápegység
 • primary school általános iskola
 • printer nyomtató
 • private school magániskola
 • private sector magánszektor
 • processor processzor
 • processor speed processzorsebesség
 • profession hivatás
 • professional people diplomás, értelmiségi
 • push-button nyomógomb
 • qualifications képzettség, végzettség
 • receiver telefonkagyló
 • reception térerő
 • relation vagy relative rokon
 • relationship kapcsolat
 • ringtone csengőhang
 • router router
 • salary fizetés
 • screen képernyő
 • secondary school középiskola
 • separated külön él
 • signal jelzés
 • single egyedülálló
 • single mother egyedülálló anyuka
 • single parent egyedülálló apuka
 • sister lánytestvér
 • sister-in-law sógornő
 • situated elhelyezkedik
 • sixth form brit középiskola legfelső osztálya
 • sixth former legfelső osztályos, végzős (brit középiskolában)
 • sixth-form college brit hatosztályos középiskola
 • skilled worker szakképzett dolgozó
 • slum nyomornegyed
 • smartphone okostelefon
 • social worker családgondozó
 • software szoftver
 • son fiú gyermek
 • son-in-law
 • space bar szóközbillentyű
 • speakers hangszóró/hangfal
 • spreadsheet táblázat
 • stepbrother mostoha (fiú) testvér
 • stepdaughter mostoha lány
 • stepfather mostoha apa
 • stepmother mostoha anya
 • stepsister mostoha (lány) testvér
 • stepson mostoha fiú
 • suburbs külváros
 • sum total végösszeg
 • switchboard telefonközpont
 • tablet computer (gyakran úgy rövidítik, hogy tablet) táblagép
 • tax adó
 • telephone cable telefonvezeték
 • text message sms
 • the in-laws a házasság révén létrejött kapcsolatok
 • the internet internet
 • to adopt örökbefogadni
 • to attend a school iskolába jár
 • to be a first year student elsőéves hallgató
 • to be a freelance … szabadúszó
 • to be absent hiányzik
 • to be born megszületni
 • to be cut off a vonal megszakadt
 • to be in one’s first year elsőéves hallgató
 • to be selfemployed maszek, magánvállalkozó
 • to browse the internet az interneten nézelődni
 • to call someone back visszahívni valakit
 • to call vagy to phone hívni
 • to dial a number tárcsázni egy számot
 • to die meghalni
 • to do a course tanfolyamot végez
 • to download letölteni
 • to email e-mailezi
 • to enrol in a course be iratkozik egy tanfolyamra
 • to forward továbbítás
 • to get divorced elválni
 • to get married megházasodni
 • to go to evening classes esti tagozatra jár
 • to go to private lessons magánórákra jár
 • to go to school iskolába jár
 • to hang up lerakni a kagylót
 • to leave a message üzenetet hagyni
 • to leave school befejezi az iskolát
 • to log off kijelentkezés
 • to log on bejelentkezés
 • to play truant iskolát kerül
 • to plug in csatlakoztatni
 • to print nyomtatás
 • to put the phone on loudspeaker telefont kihangosítani
 • to reply válasz
 • to restart újraindítani
 • to ring megcsörgetni
 • to run one’s own business saját üzletet vezet, vállalkozik
 • to scroll down legörgetni
 • to scroll up felgörgetni
 • to send a text message szöveges üzenetet küldeni
 • to send an email küldés
 • to set up a business enterprise üzleti vállalkozást beindítani
 • to shut down leállítani
 • to skip a lesson lóg az óráról
 • to start one’s own business üzleti vállalkozást beindítani
 • to start school elkezdi az iskolát
 • to start up elindítani
 • to switch off vagy to turn off kikapcsolni
 • to switch on vagy to turn on bekapcsolni
 • to take a course tanfolyamot végez
 • to text szöveges üzenetet küldeni
 • to type gépelni
 • to unplug lecsatlakoztatni
 • trade szakma
 • trade school szakiskola, technikum
 • tuition (fee) tandíj
 • twin iker
 • uncle nagybácsi
 • university egyetem
 • unskilled worker szakképzetlen dolgozó
 • upper case letter vagy capital letter nagybetű
 • upper sixth forms brit iskolarendszerben felső tagozat
 • username felhasználói név
 • virus vírus
 • vocation hivatás
 • vocational school szakiskola
 • wage bérezés
 • walk(s) of life életpálya, hivatás
 • warren lakótelep
 • web hosting web hosting / web tárhely
 • website weboldal
 • wedding esküvő
 • wedding cake esküvői torta
 • wedding day esküvő napja
 • wedding dress menyasszonyi ruha
 • wedding ring karikagyűrű
 • white-collar worker szellemi munkás
 • widow özvegy asszony
 • widower özvegy úr
 • wife feleség
 • wireless internet vagy wifi vezeték nélküli internet /wifi
 • wireless router vezeték nélküli útválasztó
 • with every amenity minden kényelemmel
 • with good public transport connections jó tömegközlekedéssel
 • within easy reach of … vminek a közelében
 • word processor szövegszerkesztő
 • work munka
 • workplace munkahely
 • wrong number rossz szám