18. Közélet

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Ecl angol B2 nyelvvizsga “Közélet” témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

 • Közintézmények/személyes okmányok
 • Közbiztonság
 • Nemzeti ünnepek
 • (to make an) arrest letartóztat
 • (trade) union szakszervezet
 • (young / juvenile) offender (fiatalkorú) bűnöző
 • a traffic offence közlekedési vétség
 • address card lakcímkártya
 • april fools’ day április elseje, a bolondok napja
 • armed robbery fegyveres rablás
 • arson gyújtogatás
 • arsonist gyújtogató
 • assassin gyilkos, merénylő
 • attacker támadó
 • bank holiday vagy public holiday szabadnap/ünnepnap
 • birth certificate születési anyakönyvi kivonat
 • birthday cake születésnapi torta
 • birthday card születésnapi kártya
 • birthday present születésnapi ajándék
 • boxing day karácsony másnapja
 • break-in betörés
 • breaking the law törvénysértés
 • bribery (meg)vesztegetés
 • burglar betörő
 • burglary betörés
 • capital punishment halálbüntetés
 • car theft autólopás
 • case ügy, eset, bűnügy
 • cheating csalás
 • chinese new year kínai újév
 • christian democrats kereszténydemokraták
 • christmas karácsony
 • christmas cake karácsonyi torta
 • christmas card karácsonyi képeslap
 • christmas crackers karácsonyi pukkantó
 • christmas day karácsony napja
 • christmas decorations karácsonyi díszek
 • christmas eve szent este
 • christmas present karácsonyi ajándék
 • christmas pudding angol karácsonyi puding
 • christmas tree karácsonyfa
 • college főiskola
 • communist party kommunista párt
 • con átverés
 • concision csonkítás
 • conman szélhámos
 • conservative party konzervatív párt
 • convict elítélt
 • corruption korrupció
 • counterfeit hamisítvány
 • court bíróság
 • criminal bűnöző
 • culprit vádlott, bűnös, tettes
 • death penalty halálbüntetés
 • deception becsapás
 • defendant alperes
 • detective detektív
 • deterrent elrettentő
 • driving licence jogosítvány
 • drug abuse kábítószerrel való visszaélés
 • drug dealer kábítószer-kereskedő
 • drug trafficking kábítószerrel való kereskedés
 • earth day a föld napja
 • easter húsvét
 • easter monday húsvét hétfő
 • elementary school általános iskola
 • embezzlement sikkasztás
 • fake hamisítvány
 • father christmas vagy santa claus télapó
 • father’s day apák napja
 • fire department tűzoltóság
 • forged hamisított
 • forgery hamisítás
 • fraud csalás
 • gangster gengszter
 • good friday nagypéntek
 • government kormány
 • grammar school gimnázium
 • green party zöldek pártja
 • halloween halloween
 • health records egészségügyi kiskönyv
 • hearing tárgyalás
 • hijack eltérítés
 • hijacker géprabló, légi kalóz
 • hijacking eltérítés
 • hold-up fegyveres rablótámadás
 • holiday munkaszüneti nap
 • holly magyal
 • hooligan huligán
 • hospital kórház
 • housebreaker betörő
 • id card személyigazolvány
 • illegal illegális
 • independence day függetlenség napja
 • inquest nyomozás
 • inquiry nyomozás
 • institue intézet
 • investigate vizsgál
 • investigation nyomozás
 • judge bíró
 • judge’s hammer bírói kalapács
 • judicial proceeding bírósági eljárás
 • judiciary bírósági eljárás
 • jury esküdtszék
 • justice minister igazságügyi miniszter
 • kidnap (ember)rablás
 • kidnapper (ember)rabló
 • kidnapping (ember)rablás
 • labour party munkáspárt
 • lawsuit perbefogás, kereset
 • lawyer jogász
 • left-wing baloldali
 • liberal democrats szabad demokraták
 • library könyvtár
 • local government önkormányzat
 • mafia maffia
 • magistrate igazságügyi tisztviselő
 • may day május 1 – a munka ünnepe
 • member of parliament (mp) országgyűlési képviselő
 • minister of economy gazdasági miniszter
 • mother’s day anyák napja
 • mugger rabló, útonálló
 • mugging rablótámadás
 • murder gyilkosság
 • murderer gyilkos
 • murderess gyilkos nő
 • museum múzeum
 • name day névnap
 • national day nemzeti ünnep
 • new year’s day új év napja
 • new year’s eve szilveszter
 • nursery óvoda
 • office hivatal
 • orphanage árvaház
 • outlaw zsivány
 • outlawry jogfosztás
 • parliament országgyűlés
 • party párt
 • passport útlevél
 • pay down lefizet
 • pickpocket zsebtolvaj
 • plaintiff felperes
 • police rendőrség
 • policy államvezetés, államigazgatás
 • political system politikai rendszer
 • politicians politikusok
 • poorhouse szociális otthon
 • president köztársasági elnök
 • prime minister miniszterelnök
 • prison fegyház
 • prosecution perbefogás
 • prostitution prostitúció
 • public prosecutor district attorney
 • punishment büntetés
 • racketeering zsarolás
 • railway station pályaudvar
 • rape nemi erőszak
 • rapist nemi erőszakot elkövető
 • red tape bürokrácia
 • responsible leadership felelős vezetés
 • right-wing jobboldali
 • robber rabló
 • saint patrick’s day szent patrik napja
 • scandal botrány
 • shoplifter bolti, áruházi tolvaj
 • shoplifting bolti lopás, tolvajlás
 • smallholders kisgazdák
 • sneak spicli
 • social security card taj/tb kártya
 • socialist party szocialista párt
 • stick-up revolveres rablótámadás
 • student card diákigazolvány
 • swindle csalás
 • swindler szélhámos
 • tax card adókártya
 • tax evasion adócsalás
 • terrorist terrorista
 • thanksgiving hálaadás
 • the accused vádlott
 • the court bíróság
 • the day of the trial a tárgyalás napja
 • the left baloldal
 • the police rendőrség
 • the right jobboldal
 • theft and robbery lopás és rablás
 • thief tolvaj
 • think-tank kutatóközpont
 • thug bandita, orgyilkos
 • to acquit felment (vádlottat)
 • to appeal fellebbez
 • to assassinate orvul meggyilkol vkit, merényletet követ el
 • to assault bántalmaz
 • to attack (meg)támad
 • to be against the law törvényellenes
 • to be taken in becsap
 • to blackmail (meg)zsarol
 • to break in betör
 • to break the law megsérti a törvényt
 • to bribe sy megveszteget
 • to burgle betör
 • to charge sy with sg megvádol vkit vmivel
 • to cheat csal
 • to commit a crime bűntényt követ el
 • to commit an offence bűnt követ el
 • to con átver
 • to confess bevall
 • to convict elítél vkit
 • to counterfeit (pénzt) hamisít
 • to deceive becsap
 • to deter elrettent
 • to do sy in megöl, kinyír vkit
 • to drop a case ejti a vádakat
 • to drop charges ejti a vádakat
 • to eliminate megsemmisít
 • to embezzle sikkaszt
 • to evade tax adót csal
 • to extort sg out of sy kizsarol vkitől vmit
 • to fake hamisít
 • to find sy guilty (of) vkit bűnösnek kimond, vkit elítél
 • to forge hamisít
 • to give evidence bizonyít
 • to hang someone felkötni valakit
 • to hijack eltérít
 • to hold up megállít és kirabol
 • to investigate kinyomoz
 • to kidnap (embert) rabol
 • to kill megöl
 • to libel rágalmaz
 • to lift elemel
 • to liquidate likvidál
 • to lose the election elveszti a választást
 • to murder meggyilkol
 • to mutilate somebody megcsonkítani valakit
 • to nick elcsór
 • to pinch elcsen
 • to plead guilty beismeri bűnösségét
 • to poison megmérgez
 • to press / bring charges against sy vádat emel vki ellen
 • to prosecute vádat emel
 • to rape megerőszakol
 • to rob rabol
 • to run over elgázol vkit
 • to sentence sy to a term of … … időtartamra ítél vkit
 • to sentence sy to death halára ítél vkit
 • to sentence sy to life életfogytiglanra ítél vkit
 • to shoot lő, tüzel
 • to slaughter lemészárol, tömegesen pusztít
 • to smuggle csempészik
 • to stab leszúr
 • to steal lop
 • to strangle megfojt vkit
 • to sue beperel vkit
 • to swindle sy out of sg átejt
 • to take sy to court bíróságra visz
 • to testify tanúskodik
 • to torture somebody megkínozni valakit
 • to track down lenyomoz
 • to trick sy rászed
 • to vote szavaz
 • to win the election megnyeri a választást
 • torture kínzás
 • tribunal bírói szék
 • under-secretary of state államtitkár
 • valentine’s day valentin nap
 • violence erőszak
 • violent crimes erőszakos bűntények
 • witness tanú
 • young democrats fiatal demokraták