16. Az Európai Unió

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Ecl angol B2 nyelvvizsga “Az Európai Unió” témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

 • Munkavállalás az EU-ban
 • Nyelvoktatás/nyelvtudás/ elhelyezkedési esélyek az EU-ban
 • (personnel) department (munkaügyi) osztály
 • annual holiday éves szabadság
 • basic earnings alapkereset
 • blue-collar worker fizikai munkás
 • bonus jutalom
 • boss főnök
 • capital tőke
 • career (élet)pálya, hivatás, karrier
 • citizen polgár
 • command of language nyelvtudás
 • common currency közös fizetőeszköz
 • contribution járulék
 • deduction levonás
 • demote lefokoz
 • desicion döntés
 • driving járművezetés
 • education oktatás
 • employee alkalmazott
 • enterprise üzleti vállalkozás
 • entrepreneur vállalkozó (saját tőkéjét kockáztató üzleti vállalkozó)
 • export export
 • factory gyár
 • factory hand segédmunkás
 • finance pénzügy
 • financing finanszírozás
 • fire elbocsát/kirúg
 • flexible working hours rugalmas munkaidő
 • foreign language idegen nyelv
 • full-time job teljes munkaidő
 • funds (alap)tőke, anyagi eszközök
 • he/she is applied alkalmazva van
 • holiday szabadság
 • host contract alapszerződés
 • import import
 • institution intézmény
 • integration integráció
 • irregular working hours szabálytalan munkaidő
 • job munka
 • job description munkaköri leírás
 • job satisfaction munkával való elégedettség
 • labor affairs munkaügy
 • language education nyelvoktatás
 • location elhelyezkedés
 • management igazgatás, igazgatóság
 • manager igazgató
 • manpower munkaerő
 • manual work/job fizikai munka
 • member-state tagország
 • menial work alantas munka
 • occupation foglalkozás
 • organization szervezet
 • part-time job részmunkaidő
 • payment fizetség
 • pension nyugdíj
 • post állás, elhelyezkedés
 • private sector magánszektor
 • profession hivatás
 • professional people diplomás, értelmiségi
 • promotion előléptetés
 • public procurement közbeszerzés
 • qualifications képzettség, végzettség
 • regular working hours szabályos munkaidő
 • regulations szabályzat
 • salary fizetés
 • seat székhely
 • settling letelepedés
 • skilled worker szakképzett dolgozó
 • sum total végösszeg
 • talk beszéd
 • tax adó
 • to be a freelance … szabadúszó
 • to be on day nappali műszakban van
 • to be on holiday szabadságon van
 • to be on night-shift éjszakai műszakban van
 • to be promoted előléptetik
 • to be selfemployed maszek, magánvállalkozó
 • to do office work irodai munkát végezni
 • to do overtime túlórázik
 • to do physical work fizikai munkát végezni
 • to get a promotion előléptetik
 • to have a day off szabadnapja van
 • to run one’s own business saját üzletet vezet, vállalkozik
 • to set up a business enterprise üzleti vállalkozást beindítani
 • to start one’s own business üzleti vállalkozást beindítani
 • to work flexitime rugalmas munkaidőben dolgozik
 • to work for a company cégnél dolgozik
 • to work in a factory gyárban dolgozni
 • toll vám
 • trade szakma
 • undertake something elvállal valamit
 • unify egységesít
 • union egyesülés
 • unionisation egységesítés
 • unskilled worker szakképzetlen dolgozó
 • vocation hivatás
 • wage bérezés
 • walk(s) of life életpálya, hivatás
 • white-collar worker szellemi munkás
 • work munka
 • workplace munkahely