3. Family

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Bme angol B2 nyelvvizsga “Family” témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

 • Family models (only child, large family, single-parent families)
 • Division of tasks within the family
 • Generations living together
 • (natural) parents édesszülők
 • adopted örökbefogadott
 • adoption örökbefogadás
 • anniversary vagy wedding anniversary évforduló/házassági évforduló
 • aunt nagynéni
 • baby csecsemő
 • bachelor agglegény
 • battery elem
 • best man tanu
 • bin bag vagy bin liner szemetes zsák
 • bleach fehérítő / hipó
 • boyfriend barát/fiúbarát
 • bride menyasszony
 • bridegroom vőlegény
 • bridesmaid koszorúslány
 • brother fiútestvér
 • brother-in-law sógor
 • brothers and sisters testvérek
 • candle gyertya
 • child (többesszáma: children) gyermek
 • child rearing gyereknevelés
 • close relative/relation közeli rokon
 • cohabitation együttélés
 • cotton vatta
 • cousin unokatestvér
 • daughter lány gyermek
 • daughter-in-law meny
 • detergent tisztítószer
 • disinfectant fertőtlenítő
 • distant relative/relation távoli rokon
 • divorced elvált
 • dustbin bag szemetes zsák
 • duster porrongy
 • engaged eljegyzett
 • envelopes borítékok
 • fabric softener öblítő
 • family család
 • family care center családsegítő szolgálat
 • family status/marital status családi állapot
 • father (családon belül úgy mondják, hogy dad) apa
 • father apa
 • father-in-law após
 • fiancé vőlegény
 • fiancée menyasszony
 • firelighters gyújtós
 • floorcloth felmosórongy
 • foster father nevelőapa
 • foster mother nevelőanya
 • furniture polish bútorfényező
 • fuse biztosíték
 • girlfriend barátnő
 • glue ragasztó
 • goddaughter keresztlány
 • godfather keresztapa
 • godmother keresztanya
 • godparents keresztszülők
 • godson keresztfia vkinek
 • grandchild (többesszáma: grandchildren) unoka
 • granddaughter lány unoka
 • grandfather (családon belül úgy mondják, hogy granddad vagy grandpa) nagypapa (nagypapi)
 • grandfather nagyapa
 • grandmother (családon belül úgy mondják, hogy granny vagy grandma) nagymama (nagyi, nagymami)
 • grandmother nagyanya
 • grandparents nagyszülők
 • grandson fiú unoka
 • half-brother fiú féltestvér
 • half-sister lány féltestvér
 • honeymoon nászút
 • hoover bag porszívózsák
 • husband férj
 • infant gyermek / csecsemő
 • light bulb villanykörte
 • lighter öngyújtó
 • marriage házasság
 • married (to sy) házas
 • married házas
 • matches gyufa
 • mother (családon belül úgy mondják, hogy mum) anya
 • mother anya
 • mother-in-law anyós
 • needle
 • nephew unokaöcs
 • niece unokahúg
 • on one’s father’s side apai ágon
 • on one’s mother’s side anyai ágon
 • only child egyetlen gyermek
 • parent szülő
 • partner partner
 • pen toll
 • pencil ceruza
 • relation vagy relative rokon
 • safety pin biztosítótű
 • scissors olló
 • sellotape cellux
 • separated külön él
 • shoe polish cipőkrém / cipőpaszta
 • single egyedülálló
 • single mother egyedülálló anyuka
 • single parent egyedülálló apuka
 • sister lánytestvér
 • sister-in-law sógornő
 • soap szappan
 • social worker családgondozó
 • son fiú gyermek
 • son-in-law
 • stamps bélyeg
 • stepbrother mostoha (fiú) testvér
 • stepdaughter mostoha lány
 • stepfather mostoha apa
 • stepmother mostoha anya
 • stepsister mostoha (lány) testvér
 • stepson mostoha fiú
 • the in-laws a házasság révén létrejött kapcsolatok
 • tissues papírzsebkenő
 • to adopt örökbefogadni
 • to air the room kiszellőzteti a szobát
 • to be born megszületni
 • to buy the daily groceries megveszi a napi élelmiszert
 • to clean the flat kitakarítja a lakást
 • to clean the windows megtisztítja az ablakokat
 • to cohabit with sy együtt él vkivel (élettársként)
 • to die meghalni
 • to do the cleaning kitakarít
 • to do the cooking főz
 • to do the daily chores elvégzi a napi teendőket
 • to do the dusting port töröl
 • to do the gardening kertészkedik
 • to do the hoovering to do the vacuuming
 • to do the housework elvégzi a házimunkát
 • to do the ironing vasal
 • to do the shopping bevásárol
 • to do the washing kimos
 • to do the washing-up elmosogat
 • to dry up the dishes eltörölgeti az edényeket
 • to dust the furniture leporolja a bútort
 • to empty the bin kiüriti a szemetest
 • to empty the rubbish kiüriti a szemetest
 • to fix things to clean the car
 • to get divorced elválni
 • to get married megházasodni
 • to go out with sy együtt jár vkivel
 • to hang out the washing kiteregeti a ruhákat
 • to hang the clothes out to dry kiteregeti a ruhákat
 • to iron the clothes kivasalja a ruhákat
 • to keep the house clean tisztán tartja a házat
 • to keep the house tidy rendben tartja a házat
 • to live with sy együtt él vkivel (élettársként)
 • to look after the kids gondoskodik a gyerekekről
 • to make the bed beveti az ágyat
 • to mend things megjavít dolgokat
 • to mow the lawn lenyírja a gyepet
 • to prepare a meal el(ő)készíti az ételt
 • to repair things megjavít dolgokat
 • to run the household háztartást vezet
 • to scrub the floor felmossa, felsúrolja a padlót
 • to sew varr
 • to share the (daily) chores megosztja a napi teendőket
 • to share the housework megosztja a házimunkát
 • to split the (daily) chores felosztja a napi teendőket
 • to split the housework felosztja a házimunkát
 • to split up szakít
 • to sweep the floor felsöpri a padlót
 • to take the rubbish out kiviszi a szemetet
 • to tidy up rendet rak
 • to wash the clothes kimossa a ruhákat
 • to water the flowers / plants meglocsolja a virágokat
 • toilet paper vagy toilet roll wc papír
 • toothpaste fogkrém
 • tube of toothpaste fogkrémes tubus
 • twin iker
 • uncle nagybácsi
 • unmarried nőtlen, hajadon
 • washing powder mosópor
 • wedding esküvő
 • wedding cake esküvői torta
 • wedding day esküvő napja
 • wedding dress menyasszonyi ruha
 • wedding ring karikagyűrű
 • widow özvegy asszony
 • widower özvegy úr
 • wife feleség
 • writing paper írólap