20. Transport

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Bme angol B2 nyelvvizsga “Transport” témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

 • Everyday transport
 • Public transport in the city
 • Intercity transport
 • Individual transport (cars, motorbikes, bicycles)
 • Public transport problems
 • Individual transport problems
 • accident baleset
 • accommodation szállás
 • bike (a következő rövidítése: bicycle) kerékpár
 • booking foglalás
 • breakdown elromlik
 • breathalyser szonda
 • brochure brossúra
 • buffet car büféskocsi
 • bus busz
 • bus driver buszvezető
 • bus fare busz
 • bus journey buszos út
 • bus lane buszsáv
 • bus station autóbuszállomás
 • bus stop busz megálló
 • business trip üzleti út
 • by bicycle kerékpárral
 • by boat hajóval
 • by bus busszal
 • by car autóval
 • by coach távolsági busszal
 • by ferry komppal
 • by motorcycle motorkerékpárral
 • by plane repülővel
 • by train vonattal
 • bypass elkerülő út
 • camper van lakóautó
 • cancellation törlés
 • cancelled törölt
 • car autó
 • car hire autókölcsönzés
 • car keys autókulcsok
 • car park parkoló
 • car wash autómosó
 • caravan vontatott lakókocsi
 • carriage kocsi
 • coach távolsági autóbusz
 • coach station távolsági autóbuszállomás
 • compartment fülke
 • conductor ellenőr, kalaúz
 • corner sarok
 • country lane vidéki út
 • crossroads útkereszteződés
 • customs vám
 • cyclist kerékpáros
 • delay késés
 • delayed késik
 • derailment kisiklás
 • destination úti cél
 • diesel dízel
 • disabled parking space mozgássérült parkolóhely
 • distance távolság
 • double-decker bus emeletes busz
 • driver sofőr
 • driving instructor autóvezető oktató
 • driving lesson autóvezetői óra
 • driving licence jogosítvány (vezetői engedély)
 • driving school autós-/motorosiskola
 • driving test autóvezetői vizsga
 • dual carriageway kétsávos út
 • express train gyorsvonat
 • fare útiköltség
 • first class első osztály
 • flat tyre lapos kerék
 • flight time repülési idő
 • fog köd
 • fork útelágazás
 • garage autószervíz
 • guard vasutas
 • hard shoulder leállósáv
 • holiday szabadság
 • icy road jeges út
 • information desk információspult
 • inspector kalauz
 • insurance biztosítás
 • itinerary útvonal
 • jack kocsiemelő
 • journey utazás
 • jump leads indítókábel
 • junction csomópont
 • kerb járda
 • lay-by leállósáv
 • learner driver tanulóvezető
 • level crossing vasúti sorompó
 • line closure vasúti pálya lezárás
 • live rail feszültség alatti sín
 • lorry teherautó
 • luggage hold csomagtér
 • luggage rack csomagtér
 • luggage vagy baggage csomag
 • main road főút
 • map térkép
 • mechanic szerelő
 • minibus minibusz
 • moped moped
 • motorbike (a következő rövidítése: motorcycle) motorkerékpár
 • motorway autópálya
 • multi-storey car park többemeletes parkolóház
 • night bus éjszakai buszjárat
 • oil olaj
 • on foot gyalog
 • one-way street egyirányú út
 • parking meter parkoló óra
 • parking space parkolóhely
 • parking ticket parkoló jegy
 • passenger utas
 • passport control útlevél-ellenőrzés
 • pavement (amerikai angol: sidewalk) járda
 • pedestrian gyalogos
 • pedestrian crossing gyalogosátkelő
 • penalty fare büntetés
 • petrol benzin
 • petrol station benzinkút
 • platform vágány
 • price ár
 • puncture gumidefekt
 • railcard vasúti bérlet
 • railway line vasúti sínpár
 • railway station vasútállomás
 • recreation üdülés
 • request stop kívánság szerinti megálló
 • reservation rezerváció
 • restaurant car étkezőkocsi
 • return (ticket) retúrjegy
 • ring road körút
 • road út
 • road map úti térkép
 • road sign közlekedési jelzőtábla
 • roadside országúti
 • roadworks közúti munka
 • roundabout körforgalom
 • route útvonal
 • scooter robogó
 • season ticket bérlet
 • seat ülés
 • seat number ülésszám
 • second class másodosztály
 • sightseeing városnézés
 • signal jelző
 • signpost útjelzőtábla
 • single (ticket) egy utazásra szóló jegy
 • sleeper train alvókocsi
 • speed sebesség
 • speed limit sebességkorlátozás
 • speeding fine gyorshajtás büntetés
 • spray permet
 • station állomás
 • stopping service személyvonat
 • suitcase bőrönd
 • t-junction t – elágazás
 • taxi taxi
 • terminus végállomás
 • the next stop következő megálló
 • ticket jegy
 • ticket barrier jegykezelő kapu
 • ticket collector jegy ellenőr
 • ticket inspector kalauz
 • ticket office jegyiroda
 • ticket office vagy booking office jegypénztár
 • timetable menetrend
 • to accelerate gyorsulni
 • to arrive megérkezni
 • to board beszáll, felszáll
 • to book foglalni
 • to brake fékezni
 • to cancel a booking lemondani a foglalást
 • to catch a bus felszállni egy buszra
 • to catch a train felszállni egy vonatra
 • to catch a train to vonattal megy vhová
 • to change gear sebességet váltani
 • to crash összetörik
 • to depart eltávozni
 • to drive vezetni
 • to fail your driving test megbukni az autóvezetői vizsgán
 • to get a bus to busszal megy vhová
 • to get a train to vonattal megy vhová
 • to get off the bus leszállni a buszról
 • to get off the train leszállni a vonatról
 • to get on the bus felszállni a buszra
 • to get on the train felszállni a vonatra
 • to have an accident balesetet szenved
 • to leave elhagyni
 • to miss lekési
 • to miss a bus lekésni egy buszt
 • to miss a train lekésni egy vonatot
 • to overtake megelőzni
 • to park leparkolni
 • to pass your driving test átmenni az autóvezetői vizsgán
 • to reverse tolatni
 • to skid megcsúszni
 • to slow down lelassulni
 • to speed up gyorsítani
 • to stall elakadni / lefulladni
 • to steer kormányozni
 • to swerve elkanyarodni
 • to take a bus to busszal megy vhová
 • to take a train to vonattal megy vhová
 • to travel utazni
 • to visit ellátogatni
 • toll úthasználati díj
 • toll road vámköteles út
 • track vasúti sín
 • tractor traktor
 • traffic forgalom
 • traffic jam forgalmi dugó
 • traffic light közlekedési jelzőlámpa
 • traffic warden parkolási ellenőr
 • train vonat
 • train crash vasúti baleset
 • train driver mozdonyvezető
 • train fare vasúti menetdíj
 • train journey vasúti utazás
 • train services vonatforgalom, közlekedés
 • train station vonatállomás
 • travel agent utazási iroda
 • travel insurance utazásbiztosítás
 • travel time utazási idő
 • travelcard bérlet
 • truck kamion
 • tube station vagy underground station metrómegálló
 • tunnel alagút
 • turning kanyar
 • van furgon
 • vehicle gépjármű
 • waiting room váróterem