13. Work and the individual

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza az Bme angol B2 nyelvvizsga “Work and the individual” témaköréhez tartozó legfontosabb szavakat, melyeknek megismerése, gyakorlása nagyban segíti a nyelvvizsgára való felkészülést.

 • Working hours (part-time, casual work, shift work, several jobs)
 • Fashionable jobs / dream jobs
 • Ways of finding a job
 • Working abroad (advantages, disadvantages)
 • Career and/or family
 • (pay) rise fizetésemelés
 • (personnel) department (munkaügyi) osztály
 • a badly-paid job rosszul fizető állás
 • a well-paid job jól fizető állás
 • adopted örökbefogadott
 • adoption örökbefogadás
 • anniversary vagy wedding anniversary évforduló/házassági évforduló
 • annual holiday éves szabadság
 • aunt nagynéni
 • baby csecsemő
 • basic earnings alapkereset
 • best man tanu
 • blue-collar worker fizikai munkás
 • bonus jutalom
 • boss főnök
 • boyfriend barát
 • bride menyasszony
 • bridegroom vőlegény
 • bridesmaid koszorúslány
 • brother fiútestvér
 • brother-in-law sógor
 • capital tőke
 • career (élet)pálya, hivatás, karrier
 • child (többesszáma: children) gyermek
 • contribution járulék
 • cousin unokatestvér
 • daughter lány
 • daughter-in-law meny
 • deduction levonás
 • demote lefokoz
 • divorced elvált
 • employee alkalmazott
 • employer munkaadó
 • engaged jegyes (el van jegyezve)
 • entrepreneur vállalkozó (saját tőkéjét kockáztató üzleti vállalkozó)
 • factory gyár
 • factory hand segédmunkás
 • family család
 • family care center családsegítő szolgálat
 • family status/marital status családi állapot
 • father (családon belül úgy mondják, hogy dad) apa
 • father-in-law após
 • fiancé vőlegény
 • fiancée menyasszony
 • fire elbocsát/kirúg
 • flexible working hours rugalmas munkaidő
 • fringe benefits járulékos juttatások (nagyobb pénzbeni juttatás)
 • full-time job teljes munkaidő
 • funds (alap)tőke, anyagi eszközök
 • girlfriend barátnő
 • goddaughter keresztlány
 • godfather keresztapa
 • godmother keresztanya
 • godson keresztfiú
 • grandchild (többesszáma: grandchildren) unoka
 • granddaughter lány unoka
 • grandfather (családon belül úgy mondják, hogy granddad vagy grandpa) nagypapa (nagypapi)
 • grandmother (családon belül úgy mondják, hogy granny vagy grandma) nagymama (nagyi, nagymami)
 • grandparents nagyszülők
 • grandson fiú unoka
 • gross bruttó
 • half-brother fiú féltestvér
 • half-sister lány féltestvér
 • he/she is applied alkalmazva van
 • high pay magas fizetés
 • high salary magas bér
 • high wages magas fizetés
 • holiday szabadság
 • honeymoon nászút
 • how much is your salary? mennyi a fizetésed?
 • husband férj
 • income jövedelem, bevétel
 • infant gyermek / csecsemő
 • insufficient pay nem elegendő, elégtelen fizetés
 • insufficient salary nem elegendő, elégtelen bér
 • insufficient wages nem elegendő, elégtelen fizetés
 • irregular working hours szabálytalan munkaidő
 • job munka
 • job advertisement álláshirdetés
 • job description munkaköri leírás
 • job interview állásinterjú
 • job satisfaction munkával való elégedettség
 • labourer munkás
 • line worker szalagmunkás
 • low pay alacsony fizetés
 • low salary alacsony bér
 • low wages alacsony fizetés
 • management igazgatás, igazgatóság
 • manager igazgató
 • manual work/job fizikai munka
 • marriage házasság
 • married házas
 • menial work alantas munka
 • mother (családon belül úgy mondják, hogy mum) anya
 • mother-in-law anyós
 • nephew unokaöcs
 • net nettó
 • niece unokahúg
 • occupation foglalkozás
 • only child egyetlen gyermek
 • operator operátor
 • parent szülő
 • part-time job részmunkaidő
 • partner partner
 • payment fizetség
 • perks járulékos juttatások
 • permanent job állandó munka
 • post állás, elhelyezkedés
 • private sector magánszektor
 • profession hivatás
 • professional people diplomás, értelmiségi
 • promotion előléptetés
 • qualifications képzettség, végzettség
 • reasonable pay elfogadható fizetés
 • reasonable salary elfogadható bér
 • reasonable wages elfogadható fizetés
 • regular working hours szabályos munkaidő
 • relation vagy relative rokon
 • salary fizetés
 • semi-skilled worker betanított munkás
 • separated külön él
 • single egyedülálló
 • single mother egyedülálló anyuka
 • single parent egyedülálló apuka
 • sister lánytestvér
 • sister-in-law sógornő
 • skilled worker szakképzett dolgozó
 • social worker családgondozó
 • son fiú
 • son-in-law
 • starting salary kezdő fizetés
 • stepbrother mostoha fiútestvér
 • stepdaughter mostoha lány
 • stepfather mostoha apa
 • stepmother mostoha anya
 • stepsister mostoha lánytestvér
 • stepson mostoha fiú
 • subsidy segélypénz
 • sum total végösszeg
 • tax adó
 • temporary job alkalmi munka
 • to adopt örökbefogadni
 • to apply for a job állást megpályáz
 • to be a freelance … szabadúszó
 • to be born megszületni
 • to be employed alkalmazva van
 • to be on day nappali műszakban van
 • to be on holiday szabadságon van
 • to be on night-shift éjszakai műszakban van
 • to be promoted előléptetik
 • to be selfemployed maszek, magánvállalkozó
 • to be underpaid alulfizetett
 • to change one’s job munkát vált
 • to die meghalni
 • to do a job állásban van
 • to do office work irodai munkát végezni
 • to do overtime túlórázik
 • to do physical work fizikai munkát végezni
 • to earn money pénzt keres
 • to employ sy alkalmaz vkit
 • to find a job állást talál
 • to get a job állást kap
 • to get a promotion előléptetik
 • to get divorced elválni
 • to get married megházasodni
 • to have a day off szabadnapja van
 • to lose one’s job elveszti az állását
 • to make a living as a … vmiként keresi a kenyerét
 • to quit one’s job feladja az állását
 • to run one’s own business saját üzletet vezet, vállalkozik
 • to set up a business enterprise üzleti vállalkozást beindítani
 • to start one’s own business üzleti vállalkozást beindítani
 • to take sy on felvesz vkit
 • to work as a … vmiként dolgozik
 • to work flexitime rugalmas munkaidőben dolgozik
 • to work for a company cégnél dolgozik
 • to work in a factory gyárban dolgozni
 • toward/at the lower end of the wage range a fizetési sáv alsó felében / alsó felének közelében
 • toward/at the upper end of the wage range a fizetési sáv felső felében / felső felének közelében
 • trade szakma
 • twin iker
 • uncle nagybácsi
 • unskilled worker szakképzetlen dolgozó
 • vacancy üresedés
 • vocation hivatás
 • wage bérezés
 • wage range bérsáv
 • walk(s) of life életpálya, hivatás
 • wedding esküvő
 • wedding cake esküvői torta
 • wedding day esküvő napja
 • wedding dress menyasszonyi ruha
 • wedding ring karikagyűrű
 • what do you do for a living? mivel keresed a kenyered?
 • white-collar worker szellemi munkás
 • widow özvegy asszony
 • widower özvegy úr
 • wife feleség
 • work munka
 • workplace munkahely