98. Reklámozás / Advertisement

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a “Reklámozás / Advertisement” témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

 • a good deal jó üzlet
 • advertisement/ad hirdetés
 • advertising space reklámfelület
 • annoying idegesítő
 • billboard óriásplakát
 • blocking blokkolás
 • commerce/trade kereskedelem
 • dissemination terjesztés
 • embarrassing zavaró
 • income jövedelem
 • intermission szünet
 • internet advertisement internetes hirdetés
 • leaflet szórólap
 • marketing marketing
 • marketing research piackutatás
 • media média
 • necessary szükséges
 • newspaper újság
 • poster plakát
 • profitable jövedelmező
 • social media közösségi média
 • striking feltűnő
 • television televízió
 • to advertise reklámozni
 • to disturb zavarni
 • tv advertising tévéreklám