95. Politika / Politics

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a “Politika / Politics” témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

 • (trade) union szakszervezet
 • christian democrats kereszténydemokraták
 • communist party kommunista párt
 • conservative party konzervatív párt
 • corruption korrupció
 • embezzlement sikkasztás
 • government kormány
 • green party zöldek pártja
 • justice minister igazságügyi miniszter
 • labour party munkáspárt
 • left-wing baloldali
 • liberal democrats szabad demokraták
 • member of parliament (mp) országgyűlési képviselő
 • minister of economy gazdasági miniszter
 • parliament országgyűlés
 • party párt
 • policy államvezetés, államigazgatás
 • political system politikai rendszer
 • politicians politikusok
 • president köztársasági elnök
 • prime minister miniszterelnök
 • red tape bürokrácia
 • responsible leadership felelős vezetés
 • right-wing jobboldali
 • scandal botrány
 • smallholders kisgazdák
 • socialist party szocialista párt
 • the left baloldal
 • the right jobboldal
 • to lose the election elveszti a választást
 • to vote szavaz
 • to win the election megnyeri a választást
 • under-secretary of state államtitkár
 • young democrats fiatal demokraták