89. Népesség / Population

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a “Népesség / Population” témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

 • birth rate születési arány
 • continent kontinens
 • crowd tömeg
 • date dátum
 • death rate halálozási arány
 • demography demográfia
 • density of population népsűrűség
 • estimated becsült
 • growth növekedés
 • headcount létszám
 • international nemzetközi
 • overpopulation túlnépesedés
 • population lakosság
 • population explosion népességrobbanás
 • rate of growth növekedési ütem
 • statistics statisztika
 • world világ
 • world population világnépesség