88. Nyelvtudás / Knowledge of languages

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a “Nyelvtudás / Knowledge of languages” témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

 • articulation artikuláció
 • currency ismertség
 • english angol nyelv
 • foreign language idegen nyelv
 • intermediate középszint
 • interpreter tolmács
 • knowledge tudás
 • language nyelv
 • language exam nyelvvizsga
 • language skills nyelvi készség
 • language teacher nyelvtanár
 • learned language tanult nyelv
 • native language anyanyelv
 • phrase kifejezés
 • pronunciation kiejtés
 • the dominance of language a nyelv dominanciája
 • the knowledge of something valaminek az ismerete
 • to classify osztályozni
 • translation fordítás
 • understanding megértés
 • universal language világnyelv