81. Munkakörülmények / Working conditions

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a “Munkakörülmények / Working conditions” témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

 • annual holiday éves szabadság
 • demote lefokoz
 • fire elbocsát/kirúg
 • flexible working hours rugalmas munkaidő
 • full-time job teljes munkaidő
 • he/she is applied alkalmazva van
 • holiday szabadság
 • irregular working hours szabálytalan munkaidő
 • job description munkaköri leírás
 • job satisfaction munkával való elégedettség
 • part-time job részmunkaidő
 • promotion előléptetés
 • regular working hours szabályos munkaidő
 • to be on day nappali műszakban van
 • to be on holiday szabadságon van
 • to be on night-shift éjszakai műszakban van
 • to be promoted előléptetik
 • to do office work irodai munkát végezni
 • to do overtime túlórázik
 • to do physical work fizikai munkát végezni
 • to get a promotion előléptetik
 • to have a day off szabadnapja van
 • to work flexitime rugalmas munkaidőben dolgozik
 • to work for a company cégnél dolgozik
 • to work in a factory gyárban dolgozni