8. A technikai eszközök hatása a kapcsolatokra / The impact of technical tools and relationships

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a “A technikai eszközök hatása a kapcsolatokra / The impact of technical tools on relationships” témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

 • advantage előny
 • antisocial antiszociális
 • call hívás
 • constant relationship állandó kapcsolat
 • contact kapcsolat
 • danger veszély
 • debate vita
 • disadvantage hátrány
 • expression arckifejezés
 • extroverted extrovertált
 • generation generáció
 • gesture gesztus
 • hold aloof elzárkózik
 • immediately azonnal
 • internet internet
 • introverted introvertált
 • maintaining relationships kapcsolattartás
 • message üzenet
 • mimicry mimika
 • mobile phone mobiltelefon
 • muteness némaság
 • responsibility felelősség
 • risk kockázat
 • telephone number telefonszám
 • wi-fi wi-fi
 • wire vezetékes
 • wireless vezeték nélküli