77. Megjelenés / Appearance

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a “Megjelenés / Appearance” témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

 • (in) a bun konty(ban)
 • (in) a ponytail lófarok(ban)
 • (rather) plain egyszerű
 • a high forehead magas homlok
 • a long face hosszúkás arc
 • a low forehead alacsony homlok
 • a round face kerek arc
 • an oval face ovális arc
 • average height átlagos magasságú
 • bald(ing) kopasz(odó)
 • beard szakáll
 • big magas
 • big nose nagy orr
 • black hair fekete haj
 • blond hair szőke haj
 • broad shouldered széles vállú
 • brown hair barna haj
 • chubby pufók
 • combed back hátra fésült (haj)
 • combed to the side oldalra fésült (haj)
 • curly hair göndör haj
 • dyed hair festett haj
 • elegant clothes elegáns ruha
 • fair hair szőke haj
 • fat kövér
 • good-looking jóképű
 • grey hair ősz haj
 • hairy szőrös
 • handsome jóképű
 • long hair hosszú haj
 • medium height középmagas
 • modest igénytelen
 • moustache bajusz
 • ordinary nose átlagos orr
 • ordinary-looking átlagos kinézetű
 • plump telt
 • pretty csinos
 • red hair vörös haj
 • shabbily-dressed szakadtan öltözött
 • short alacsony
 • short hair rövid haj
 • skinny sovány
 • sluttish ápolatlan
 • small alacsony
 • smartly-dressed csinosan öltözött
 • snub nose pisze orr
 • straight hair egyenes haj
 • strong erős
 • stubbly borostás
 • suntanned napbarnította
 • tall magas
 • thick hair sűrű haj
 • thick lips telt ajak
 • thin vékony
 • thin lips vékony ajak
 • thinning hair ritkuló haj
 • to have a dark complexion sötét arcszíne van
 • to have a fair complexion világos arcszíne van
 • to have a good figure jó alkata, alakja van
 • to have a pale complexion sápadt arcszíne van
 • to wear glasses szemüveget visel
 • ugly ronda
 • wavy hair hullámos haj
 • weird furcsa
 • well-built jó felépítésű
 • well-dressed csinosan öltözött