66. Kezelés / Treatment

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a “Kezelés / Treatment” témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

 • (dental) surgery (fogászati) rendelő
 • (doctor’s) fee vizitdíj
 • (plastic) surgery (plasztikai) műtét
 • (under) the national health service társadalombiztosítás
 • (under) the public health service társadalombiztosítás
 • ambulance mentő
 • antibiotic antibiotikum
 • antiseptic fertőzésgátló
 • bandage kötszer
 • blood transfusion vérátömlesztés
 • care gondozás, gondoskodás
 • casualty haláleset
 • casualty department emergency
 • check-up kivizsgálás
 • chemotherapy kemoterápia
 • clinic klinika
 • consulting hours rendelési idő
 • consulting room doctor’s office
 • contraceptive fogamzásgátló
 • cotton-wool vatta
 • cream krém
 • crown korona
 • cure kúra, gyógymód
 • dentist fogorvos
 • doctors and patients orvosok és betegek / páciensek
 • elastoplast band-aid
 • euthanasia eutanázia
 • examination vizsgálat
 • family doctor háziorvos
 • filling (fog)tömés
 • first aid elsősegély
 • gp háziorvos
 • health insurance egészségügyi és betegbiztosítás
 • homeopath homeopata
 • homeopathy homeopátia
 • in plaster be van gipszelve
 • infusion infúzió
 • injection injekció
 • jab shot
 • medical certificate orvosi bizonyítvány, igazolás
 • medication gyógykezelés
 • medicine drug
 • naturopath természetgyógyász
 • naturopathy természetgyógyászat
 • needle
 • nurse nővér, ápoló(nő)
 • ointment kenőcs
 • painkiller fájdalomcsillapító
 • patient beteg, páciens
 • phantom pain fantomfájdalom
 • physician orvos, belgyógyász
 • placebo placebo, látszatgyógyszer
 • plaster gipsz
 • prescription recept
 • prosthesis protézis
 • psychiatrist pszichiáter
 • psychologist pszichológus
 • recovery gyógyulás
 • sedative nyugtató
 • sick note beteg igazolás (orvos v. szülő által)
 • sickness benefit táppénz
 • sleeping pill altató
 • specialist szakorvos
 • stretcher hordágy
 • surgeon sebész
 • tablet tabletta
 • the pill fogamzásgátló
 • therapy terápia, kezelés
 • to apply an ointment kenőcsöt használ
 • to be in hospital kórházban van
 • to be off sick betegség miatt távol van
 • to be on the pill fogamzásgátlót szed
 • to be taken to hospital kórházba szállít
 • to be x-rayed megröntgenezik
 • to call a doctor kihívja az orvost
 • to call in sick beteget jelent
 • to cure kúrál, gyógyít
 • to die of … meghal vmiben
 • to drill fúr
 • to examine megvizsgál
 • to fill a tooth betöm egy fogat
 • to get better javul
 • to get well meggyógyul
 • to have a filling betömet egy fogat
 • to have a tooth out kihúzatja a fogát
 • to have an appointment megbeszélt időpontja van
 • to have an operation műtétje van
 • to have one’s appendix out kiveteti a vakbelét
 • to have one’s tonsils out kiveteti a manduláját
 • to heal gyógyul
 • to operate on sy megoperál
 • to prescribe medicine gyógyszert ír fel
 • to put on a bandage bekötik
 • to put sy on the sick list táppénzre vesz fel vkit
 • to recover felgyógyul
 • to see a doctor elmegy az orvoshoz (vizsgálatra)
 • to stay in bed ágyban marad
 • to take medicine gyógyszert szed
 • to take sy’s pulse megméri vkinek a pulzusát
 • to take sy’s temperature megméri vkinek a lázát
 • to treat kezel
 • to undergo surgery műtéten megy keresztül
 • to vaccinate beolt
 • tranquilliser nyugtató
 • treatment kezelés
 • victim áldozat
 • ward kórházi osztály