60. Igazságszolgáltatás

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a “Igazságszolgáltatás” témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

 • (to make an) arrest letartóztat
 • capital punishment halálbüntetés
 • case ügy, eset, bűnügy
 • death penalty halálbüntetés
 • defendant alperes
 • detective detektív
 • deterrent elrettentő
 • hearing tárgyalás
 • inquest nyomozás
 • inquiry nyomozás
 • investigate vizsgál
 • investigation nyomozás
 • judge bíró
 • judge’s hammer bírói kalapács
 • judicial proceeding bírósági eljárás
 • jury esküdtszék
 • lawsuit perbefogás, kereset
 • lawyer jogász
 • magistrate igazságügyi tisztviselő
 • pay down lefizet
 • plaintiff felperes
 • prosecution perbefogás
 • public prosecutor district attorney
 • punishment büntetés
 • sneak spicli
 • the accused vádlott
 • the court bíróság
 • the day of the trial a tárgyalás napja
 • the police rendőrség
 • to acquit felment (vádlottat)
 • to appeal fellebbez
 • to charge sy with sg megvádol vkit vmivel
 • to confess bevall
 • to convict elítél vkit
 • to deter elrettent
 • to drop a case ejti a vádakat
 • to drop charges ejti a vádakat
 • to find sy guilty (of) vkit bűnösnek kimond, vkit elítél
 • to give evidence bizonyít
 • to investigate kinyomoz
 • to plead guilty beismeri bűnösségét
 • to press / bring charges against sy vádat emel vki ellen
 • to prosecute vádat emel
 • to sentence sy to a term of … … időtartamra ítél vkit
 • to sentence sy to death halára ítél vkit
 • to sentence sy to life életfogytiglanra ítél vkit
 • to sue beperel vkit
 • to take sy to court bíróságra visz
 • to testify tanúskodik
 • to track down lenyomoz
 • tribunal bírói szék
 • witness tanú