58. Idő

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a “Idő” témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

 • afternoon délután
 • always mindig
 • century évszázad
 • daily napi
 • dawn hajnal
 • day nap
 • decade évtized
 • dusk szürkület
 • earlier korábban
 • evening este
 • every day minden nap
 • fortnight két hét
 • frequently gyakran
 • hour óra
 • immediately haladéktalanul
 • later később
 • leap year szökőév
 • midday vagy noon dél
 • midnight éjfél
 • minute perc
 • month hónap
 • monthly havi
 • morning reggel
 • never soha
 • night vagy night time éjjel/éjszaka
 • normally rendszerint
 • now most
 • nowadays mostanában
 • occasionally alkalmanként
 • often sokszor
 • rarely ritkán
 • regularity rendszeresség
 • second másodperc
 • sometimes néha
 • soon hamarosan
 • sunrise napfelkelte
 • sunset naplemente
 • then akkor
 • usually általában
 • week hét
 • weekend hétvége
 • weekly heti
 • year év
 • yearly évi