5. A munka világa / Line of work

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a “A munka világa / Line of work” témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

 • (personnel) department (munkaügyi) osztály
 • basic earnings alapkereset
 • blue-collar worker fizikai munkás
 • bonus jutalom
 • boss főnök
 • capital tőke
 • career (élet)pálya, hivatás, karrier
 • contribution járulék
 • deduction levonás
 • employee alkalmazott
 • entrepreneur vállalkozó (saját tőkéjét kockáztató üzleti vállalkozó)
 • factory gyár
 • factory hand segédmunkás
 • funds (alap)tőke, anyagi eszközök
 • job munka
 • management igazgatás, igazgatóság
 • manager igazgató
 • manual work/job fizikai munka
 • menial work alantas munka
 • occupation foglalkozás
 • payment fizetség
 • post állás, elhelyezkedés
 • private sector magánszektor
 • profession hivatás
 • professional people diplomás, értelmiségi
 • qualifications képzettség, végzettség
 • salary fizetés
 • skilled worker szakképzett dolgozó
 • sum total végösszeg
 • tax adó
 • to be a freelance … szabadúszó
 • to be selfemployed maszek, magánvállalkozó
 • to run one’s own business saját üzletet vezet, vállalkozik
 • to set up a business enterprise üzleti vállalkozást beindítani
 • to start one’s own business üzleti vállalkozást beindítani
 • trade szakma
 • unskilled worker szakképzetlen dolgozó
 • vocation hivatás
 • wage bérezés
 • walk(s) of life életpálya, hivatás
 • white-collar worker szellemi munkás
 • work munka
 • workplace munkahely