46. Generációk együttélése / Cohabitation of generations

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a “Generációk együttélése / Cohabitation of generations” témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

 • advantage előny
 • coaching oktatás
 • cohabitation együttélés
 • development fejlődés
 • disadvantage hátrány
 • disrespect tiszteletlenség
 • exchange of working methods tapasztalatcsere
 • experience tapasztalat
 • gain experience tapasztalatszerzés
 • gain knowledge ismeretszerzés
 • generation generáció
 • hate utálat
 • heritage/legacy örökség
 • knowledge ismeretek
 • learning tanulás
 • love szeretet
 • mutual respect kölcsönös tisztelet
 • respect tisztelet
 • respect to each other egymás iránti tisztelet
 • to give experience tapasztalatot adni
 • tolerance tolerancia