45. Gazdaság / Economy

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a “Gazdaság / Economy” témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

 • actualities jelenlegi helyzet
 • authority hatóság
 • bankruptcy csőd
 • cabinet kormány
 • commerce kereskedelem
 • consumer fogyasztó
 • data adat
 • diseconomy gazdaságtalanság
 • economic situation gazdasági helyzet
 • economy gazdálkodás
 • employer munkáltató
 • enterprise vállalat
 • factory gyár
 • finance pénzügy
 • firm cég
 • heavy industry nehézipar
 • industry ipar
 • infrastructure infrastruktúra
 • insolvency fizetésképtelenség
 • international nemzetközi
 • issue bank jegybank
 • light industry könnyűipar
 • living megélhetés
 • marketable piacképes
 • measure intézkedés
 • method módszer
 • output termelés
 • salary fizetés
 • satisfaction elégedettség
 • sector gazdasági szektor
 • state állam
 • stock exchange tőzsde
 • strategy stratégia
 • tax adó
 • work munka