41. Foglalkoztatás / Employment

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a “Foglalkoztatás / Employment” témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

 • employee munkavállaló
 • employer munkaadó
 • job advertisement álláshirdetés
 • job interview állásinterjú
 • labourer munkás
 • line worker szalagmunkás
 • operator operátor
 • permanent job állandó munka
 • semi-skilled worker betanított munkás
 • temporary job alkalmi munka
 • to apply for a job állást megpályáz
 • to be employed alkalmazva van
 • to change one’s job munkát vált
 • to do a job állásban van
 • to employ sy alkalmaz vkit
 • to find a job állást talál
 • to get a job állást kap
 • to lose one’s job elveszti az állását
 • to quit one’s job feladja az állását
 • to take sy on felvesz vkit
 • vacancy üresedés