40. Fizetés / Payment

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a “Fizetés / Payment” témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

 • (pay) rise fizetésemelés
 • a badly-paid job rosszul fizető állás
 • a well-paid job jól fizető állás
 • bonus prémium
 • deduction levonás
 • fringe benefits járulékos juttatások (nagyobb pénzbeni juttatás)
 • gross bruttó
 • high pay magas fizetés
 • high salary magas bér
 • high wages magas fizetés
 • how much is your salary? mennyi a fizetésed?
 • income jövedelem, bevétel
 • insufficient pay nem elegendő, elégtelen fizetés
 • insufficient salary nem elegendő, elégtelen bér
 • insufficient wages nem elegendő, elégtelen fizetés
 • low pay alacsony fizetés
 • low salary alacsony bér
 • low wages alacsony fizetés
 • net nettó
 • payment fizetség
 • perks járulékos juttatások
 • reasonable pay elfogadható fizetés
 • reasonable salary elfogadható bér
 • reasonable wages elfogadható fizetés
 • salary fizetés
 • starting salary kezdő fizetés
 • subsidy segélypénz
 • to be underpaid alulfizetett
 • to earn money pénzt keres
 • to make a living as a … vmiként keresi a kenyerét
 • to work as a … vmiként dolgozik
 • toward/at the lower end of the wage range a fizetési sáv alsó felében / alsó felének közelében
 • toward/at the upper end of the wage range a fizetési sáv felső felében / felső felének közelében
 • wage range bérsáv
 • what do you do for a living? mivel keresed a kenyered?