4. A környezet / The environment

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a “A környezet / The environment” témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

 • (poisonous) emissions károsanyagkibocsátás
 • a broken watermain eltörött vízvezetékfőcső
 • air pollution levegőszennyezés
 • animal rights activist állatok jogaival foglalkozó aktivista
 • blast robbanás
 • blaze tűz, lángok
 • bottle bank üveggyűjtő konténer
 • car exhaust fumes autó kipufogógáza
 • cloud felhő
 • collision ütközés, karambol
 • derailment kisiklás
 • destruction pusztítás
 • disasters katasztrófák
 • disposal of hazardous waste veszélyes hulladék ártalmatlanítása
 • dog days kánikula
 • earthquake földrengés
 • ecological disaster ökológiai katasztrófa, szerencsétlenség
 • ecological group ökológiai csoport
 • environmental hazard környezeti ártalom
 • environmental protection környezetvédelem
 • environmentalist környezetvédő
 • environmentally friendly környezetbarát
 • environmentally unfriendly környezetszennyező
 • explosion robbanás
 • fire tűz
 • gas-leak gázszivárgás
 • global problems globális, az egész világra kiterjedő problémák
 • green issues környezeti kérdések, problémák
 • hurricane hurrikán
 • industrial disaster ipari, üzemi baleset, katasztrófa
 • landfill szemétlerakó
 • landslide hegyomlás
 • noise pollution zajártalom
 • nuclear power station atomerőmű
 • ozone layer ózonréteg
 • plane crash repülőgépszerencsétlenség
 • radioactive waste radioaktív hulladék
 • rain eső
 • recycling újrafeldolgozás
 • sandstorm homokvihar
 • storm vihar
 • sunshine napsütés
 • the natural environment a természetes környezet
 • the sky is full of stars csillagos az égbolt
 • the state of the environment a környezet állapota
 • to dispose of sg megszabadul vmitől
 • to recycle újrahasznosít
 • tsunami cunami
 • unleaded petrol ólommentes benzin
 • volcanic eruption vulkánkitörés
 • waste dumping hulladék lerakása, kiszórása (pl. tengerbe)
 • water pollution vízszennyezés