36. Esélyegyenlőség a tanulásban / Equal opportunity in learning

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a “Esélyegyenlőség a tanulásban / Equal opportunity in learning” témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

 • class tanóra
 • disadvantage hátrány
 • equality egyenlőség
 • exam vizsga
 • family care center családsegítő
 • furtherance segítés
 • have a right joga van
 • human right emberi jog
 • in the same way azonos módon
 • integration beilleszkedés
 • justice igazság
 • learning tanulás
 • overcome leküzd
 • restriction korlátozás
 • right jog
 • society társadalom
 • special attention kiemelt figyelem
 • special treatment különleges bánásmód
 • student tanuló
 • support támogatás
 • to handle kezelni
 • to repeat year évet ismétel
 • treatment bánásmód
 • value érték