28. Bevándorlás / Immigration

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a “Bevándorlás / Immigration” témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

 • citizenship állampolgárság
 • colonization betelepítés
 • compulsion kényszer
 • culture kultúra
 • destination célország
 • economic reasons gazdasági ok
 • exclusion kirekesztés
 • home haza
 • host country fogadó ország
 • immigrant bevándorló
 • integration beilleszkedés
 • job creation munkahelyteremtés
 • labour munkaerő
 • living megélhetés
 • migration népvándorlás
 • minority kisebbség
 • new home új haza
 • resettlement áttelepülés
 • social stratum társadalmi réteg
 • to organise something megszervezni valamit
 • war háború
 • workplace munkahely
 • xenophobia idegenellenesség