23. Banks / bankok

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a “Banks/ bankok” témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

 • administration ügyintézés
 • atm pénzautomata
 • bank account bankszámla
 • bank deposit bankbetét
 • businessman üzletember
 • credit hitel
 • credit card bankkártya
 • crowd tömeg
 • currency valuta
 • debt adósság
 • exchange rate árfolyam
 • finance pénzügy
 • guarantor kezes
 • inflation infláció
 • interest kamat
 • investor befektető
 • invoice number számlaszám
 • issue bank jegybank
 • line sor
 • merchant kereskedő
 • money pénz
 • number sorszám
 • redemption törlesztés
 • safe széf
 • security guard biztonsági őr
 • signature aláírás
 • stock exchange tőzsde
 • transaction tranzakció