21. Az idegen nyelvek szerepe / The role of foreign languages

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a “Az idegen nyelvek szerepe / The role of foreign languages” témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

 • becomes bigger egyre nagyobbá válik
 • career karrier
 • communication kommunikáció
 • cultural knowledge kulturális ismeretek
 • foreign language idegen nyelv
 • friends barátok
 • further education továbbtanulás
 • global globális
 • international communication nemzetközi kommunikáció
 • internet internet
 • job opening álláslehetőség
 • knowledge tudás
 • language education nyelvoktatás
 • love szerelem
 • make contact kapcsolatteremtés
 • popular könnyen érthető
 • simple egyszerű
 • telecommunications távközlés
 • understanding megértés
 • universal language világnyelv
 • wide-spreading széles körben terjedő
 • worldwide világméretű