18. Autózás

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a “Autózás” témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

 • accident baleset
 • bike (a következő rövidítése: bicycle) kerékpár
 • breakdown elromlik
 • breathalyser szonda
 • bus busz
 • bypass elkerülő út
 • camper van lakóautó
 • car autó
 • car hire autókölcsönzés
 • car keys autókulcsok
 • car park parkoló
 • car wash autómosó
 • caravan vontatott lakókocsi
 • coach távolsági busz
 • corner sarok
 • country lane vidéki út
 • crossroads útkereszteződés
 • cyclist kerékpáros
 • diesel dízel
 • disabled parking space mozgássérült parkolóhely
 • driver sofőr
 • driving instructor autóvezető oktató
 • driving lesson autóvezetői óra
 • driving licence jogosítvány (vezetői engedély)
 • driving school autós-/motorosiskola
 • driving test autóvezetői vizsga
 • dual carriageway kétsávos út
 • flat tyre lapos kerék
 • fog köd
 • fork útelágazás
 • garage autószervíz
 • hard shoulder leállósáv
 • icy road jeges út
 • insurance biztosítás
 • jack kocsiemelő
 • jump leads indítókábel
 • junction csomópont
 • kerb járda
 • lay-by leállósáv
 • learner driver tanulóvezető
 • level crossing vasúti átjáró
 • lorry teherautó
 • main road főút
 • mechanic szerelő
 • minibus minibusz
 • moped moped
 • motorbike (a következő rövidítése: motorcycle) motorkerékpár
 • motorway autópálya
 • multi-storey car park többemeletes parkolóház
 • oil olaj
 • one-way street egyirányú út
 • parking meter parkoló óra
 • parking space parkolóhely
 • parking ticket parkoló jegy
 • passenger utas
 • pavement (amerikai angol: sidewalk) járda
 • pedestrian gyalogos
 • pedestrian crossing gyalogosátkelő
 • petrol benzin
 • petrol station benzinkút
 • puncture gumidefekt
 • ring road körút
 • road út
 • road map úti térkép
 • road sign közlekedési jelzőtábla
 • roadside országúti
 • roadworks közúti munka
 • roundabout körforgalom
 • scooter robogó
 • signpost útjelzőtábla
 • speed sebesség
 • speed limit sebességkorlátozás
 • speeding fine gyorshajtás büntetés
 • spray permet
 • t-junction t – elágazás
 • taxi taxi
 • to accelerate gyorsulni
 • to brake fékezni
 • to change gear sebességet váltani
 • to crash összetörik
 • to drive vezetni
 • to fail your driving test megbukni az autóvezetői vizsgán
 • to have an accident balesetet szenved
 • to overtake megelőzni
 • to park leparkolni
 • to pass your driving test átmenni az autóvezetői vizsgán
 • to reverse tolatni
 • to skid megcsúszni
 • to slow down lelassulni
 • to speed up gyorsítani
 • to stall elakadni / lefulladni
 • to steer kormányozni
 • to swerve elkanyarodni
 • toll úthasználati díj
 • toll road vámköteles út
 • tractor traktor
 • traffic forgalom
 • traffic jam forgalmi dugó
 • traffic light közlekedési jelzőlámpa
 • traffic warden parkolási ellenőr
 • truck kamion
 • turning kanyar
 • van furgon
 • vehicle gépjármű