13. Angol nyelvet beszélő országok / English-speaking countries

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a “Angol nyelvet beszélő országok / English-speaking countries” témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

  • communication kommunikáció
  • dialect tájnyelv
  • english-speaking angol nyelvet beszélő
  • foreign language idegen nyelv
  • grammar nyelvtan
  • international nemzetközi
  • isolation izoláció
  • job/employment munka
  • knowledge ismeret
  • language skills nyelvtudás
  • linguist nyelvész
  • monolingualism egynyelvűség
  • official language hivatalos nyelv
  • optional language választható nyelv
  • polyglottism többnyelvűség
  • population lakosság
  • society társadalom
  • speak fluent english folyékonyan beszél angolul
  • spoken language beszélt nyelv
  • statistics statisztika
  • universal language világnyelv
  • worldwide/throughout the world világszerte