120. Továbbtanulás Magyarországon és külföldön / Further studies in Hungary and abroad

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a “Továbbtanulás magyarországon és külföldön / Further studies in hungary and abroad” témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

 • abroad külföld
 • advanced fejlett
 • advantage előny
 • apartment lakás
 • big/large nagy
 • choice of profession pályaválasztás
 • condition állapot
 • disadvantage hátrány
 • economy gazdaság
 • further education továbbtanulás
 • hungary magyarország
 • opportunity lehetőség
 • professional szakmai
 • reason ok
 • study tanulás
 • travel utazás
 • wider szélesebb
 • worth érdemes