119. Telefon

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a “Telefon” témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

 • answerphone üzenetrögzítő
 • area code körzeti hívószám
 • battery elem
 • business call üzleti hívás
 • caller hívó fél
 • cordless phone vezeték nélküli telefon
 • country code külföldi hívószám
 • dialling tone hívóhang
 • directory enquiries tudakozó
 • engaged foglalt
 • ex-directory telefonkönyvben nem szereplő
 • extension mellék
 • fault hiba
 • interference interferencia
 • international directory enquiries nemzetközi tudakozó
 • landline phone vezetékes telefon
 • message üzenet
 • missed call nem fogadott hívás
 • mobile (a következő rövidítése: mobile phone) mobil / mobilszám
 • mobile phone charger mobiltelefon-töltő
 • off the hook félretéve
 • operator telefonkezelő
 • outside line külső vonal
 • personal call személyes hívás
 • phone (a következő rövidítése: telephone) telefon
 • phone book vagy telephone directory telefonkönyv
 • phone box vagy call box telefonfülke
 • phone card telefonkártya
 • phone charger telefontöltő
 • phone number (a következő rövidítése: telephone number) telefonszám
 • push-button nyomógomb
 • receiver telefonkagyló
 • reception térerő
 • ringtone csengőhang
 • signal jelzés
 • smartphone okostelefon
 • switchboard telefonközpont
 • telephone cable telefonvezeték
 • text message sms
 • to be cut off a vonal megszakadt
 • to call someone back visszahívni valakit
 • to call vagy to phone hívni
 • to dial a number tárcsázni egy számot
 • to hang up lerakni a kagylót
 • to leave a message üzenetet hagyni
 • to put the phone on loudspeaker telefont kihangosítani
 • to ring megcsörgetni
 • to send a text message szöveges üzenetet küldeni
 • to text szöveges üzenetet küldeni
 • wrong number rossz szám