116. Tanulás az iskolán kívül / Learning outside school

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a “Tanulás az iskolán kívül / Learning outside school” témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

 • adult education felnőttoktatás
 • class tanóra
 • coaching korrepetálás
 • course kurzus
 • curriculum tananyag
 • deadline határidő
 • direct connection közvetlen kapcsolat
 • distance teaching távoktatás
 • exam vizsga
 • extra credit szorgalmi feladat
 • homework házifeladat
 • independence önállóság
 • individual task önálló feladat
 • internet internet
 • methodology módszertan
 • own schedule saját időbeosztás
 • practice gyakorlat
 • preparation felkészülés
 • private lesson magánóra
 • private tutor magántanár
 • task feladat
 • the will of the student a diák akarata
 • theoretics elméleti rész
 • vocational training szakmai képzés