115. Tantárgyak és órák / Subjects and lessons

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a “Tantárgyak és órák / Subjects and lessons” témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

 • answer válasz
 • arithmetic számtan
 • art college képzőművészeti főiskola
 • art/arts history of art
 • arts subjects humán tantárgyak
 • assembly iskolai gyűlés
 • attendance jelenlévők
 • biology biológia
 • blackboard iskolatábla
 • break szünet
 • calculator számológép
 • certificate oklevél
 • chalk kréta
 • changing room öltöző
 • class osztály, óra
 • classroom osztályterem
 • cloakroom ruhatár
 • compulsory subjects kötelező tantárgyak
 • course szak, tanfolyam
 • course book tankönyv
 • curriculum tanterv, tanmenet
 • form osztály
 • grade jegy
 • in a lesson órán
 • lesson tanóra
 • mark jegy
 • optional subjects választható tantárgyak
 • requirements követelmények
 • school report félévi/évvégi bizonyítvány
 • school year tanév
 • science subjects reál tantárgyak
 • standard(s) színvonal
 • straight as kitűnő
 • syllabus összefoglaló tanterv, tanmenet
 • teaching methods tanítási módszerek
 • term félév
 • textbook tankönyv
 • the humanities humán tantárgyak
 • the sciences reál tantárgyak
 • timetable órarend
 • to answer questions felel / kérdésekre válaszol
 • to be bad at rossz vmiből
 • to be good at jó vmiből
 • to be weak in gyenge vmiből
 • to do a subject egy tantárgyat tanul
 • to do a test dolgozatot ír
 • to do well at school jól tanul az iskolában
 • to do well in a subject jól teljesít egy tantárgyból
 • to get good marks in … jó jegyeket kap vmiből
 • to get high marks in … jó jegyeket kap vmiből
 • to get low marks in … rossz jegyeket kap vmiből
 • to specialise in a subject szakosodik
 • to study a subject egy tantárgyat tanul