107. Szolgáltatások / Services

Ez a tematikus angol szószedet tartalmazza a “Szolgáltatások / Services” témakörhöz tartozó legfontosabb szavakat. A témákat és az azokhoz tartozó szavakat úgy válogattuk össze, hogy kapcsolódjanak a közép és emelt szintű angol érettségi, valamint a középfokú angol nyelvvizsgák témaköreihez, így a szavak tanulása és gyakorlásuk nagyban segítik a nyelvtanulást és a vizsgákra való felkészülést is.

 • accounting könyvelés
 • banking banki ügylet
 • bill/receipt számla
 • break down elromlik
 • certificate igazolvány
 • check on something ellenőriz valamit
 • client ügyfél
 • communication kommunikáció
 • customer service vevőszolgálat
 • energy services energiaszolgáltatás
 • get damaged megsérül
 • loss of warranty garancia elvesztése
 • product termék
 • put in repair javításba ad
 • reliability megbízhatóság
 • renovation felújítás
 • repair javítás
 • shipping szállítás
 • skim through something átnéz valamit
 • tax counseling adótanácsadás
 • telecommunications távközlés
 • warranty garancia
 • warranty card garancialevél