Német igék ragozása jelen, múlt és jövő időben

A német igékkel általánosságban egy másik tananyagban foglalkozunk. Ebben a részben az igék ragozásával foglalkozunk azok igeideje szerint.

Kijelentő mód

Jelen idő (Präsens)

Személyragjai:

Egyes számPéldaTöbbes számPélda
ich-elernewir-(e)nlernen
du-stlernstihr-tlernt
er/sie/es-tlerntsie/Sie-enlernen

Tőhangváltós igék: Egyes igék E/2-ben és E/3-ban megváltoztatják a tőhangzójukat. A tőhangváltozásnak két fajtáját különböztetjük meg:

  • egyik csoport a Brechungos igék csoportja: amikor az e tőhangzóból i vagy ie lesz (brechen – du brichst, er/sie/es bricht, helfen – du hilfst, er hilft; lesen – du liest, er liest)
  • másik csoport az Umlautos igék csoportja: amikor a tőben lévő a vagy o betű ékezetet (két pont vízszintesen) kap (backen – du bäckst, er bäckt, laufen – du läufst, er läuft, stoßen – du stößt er stößt)

Múlt idő

A német nyelv három múlt időt használ:

  • Elbeszélő múlt (Präteritum/Imperfekt) – szerkezetét tekintve egyszerű alak
  • Perfekt – szerkezetét tekintve összetett alak
  • Régmúlt (Plusquamperfekt) – szerkezetét tekintve összetett alak, előidejűség kifejezésére használják.

Összefoglaló példa:

  • Maria ging heim. : Mária hazament.
  • Was hat er gesagt? : Mit mondott?
  • Er sah, dass Peter schon gegangen war. : Látta, hogy Péter már elment.

Az elbeszélő múltat a szabályos, más néven gyenge igék -(e)te hozzáadásával képezik. A rendhagyó, erős igék elbeszélő múltja a második szótári alakjukból olvasható ki.
Ehhez járulnak a jelen időtől részben különböző személyragok:

ichwir-(e)n
du-(e)stihr-(e)t
er/sie/essie/Sie-(e)n

A Perfektet és a régmúltat a legtöbb ige habennel képezi, de vannak igék, amik a sein segédigével állnak. Ezek általában állapotváltozást, helyváltoztatást jelentenek, de ide tartozik a sein (van), a bleiben (marad) és a werden (válik valamivé) is.
A tárgyas és a siches igék akkor is habennel állnak ezekben az időkben, ha jelentésük szerint seinnel kellene képezniük ezeket az időket.

Jövő idő (Futur)

A német nyelv két jövő időt különböztet meg: Futur I. és a Futur II. Mindkettő összetett igealak.

Futur I.

Képzése: (a werden időbeli segédige jelen idejű személyraggal ellátott alakja) + az alapige folyamatos főnévi igeneve

ichwerde kommenjönni fogokwirwerden kommenjönni fogunk
duwirst kommenjönni fogszihrwerdet kommenjönni fogtok
er/sie/eswird kommenjönni fogsie/Siewerden kommenjönni fognak

Használata: a jövő idő általános kifejezésére; a jelenre vonatkozó feltevéseknél

Futur II.

Képzése: (a werden időbeli segédige jelen idejű személyraggal ellátott alakja) + (az alapige befejezett főnévi igeneve

ichwerde gekommen seinmajd megjöttem volnawirwerden gekommen seinmajd megjöttünk volna
duwirst gekommen seinmajd megjöttél volnaihrwerdet gekommen seinmajd megjöttetek volna
er/sie/eswird gekommen seinmajd megjött volnasie/Siewerden gekommen seinmajd megjöttek volna

Használata: jövőbeni befejeződés kifejezésére; múltra vonatkozó feltevéseknél

Például: Ich werde in zwei Stunden sicher nach Hause gekommen sein: Én majd két óra mulva megjöttem volna haza.

A fenti tananyag segít megérteni a német szófajtant és a szófajok helyes használatát a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat a csoportosításukkal kapcsolatban, ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia – https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]