A német vonatkozó névmás (das Relativpronomen)

A vonatkozó névmás mellékmondatot vezet be, s a főmondat egészére vagy egy részére utal vissza.

der, die, das

Ez a leggyakrabban használt vonatkozó névmás, az azonos alakú mutató névmásból fejlődött ki. Vonatkozhat személyre (…, aki) vagy tárgyra (…, amely). Ragozása megegyezik az önállóan használt der, die, das mutató névmáséval, de többes szám birtokos esetben csak a deren alakot használjuk, hiszen a vonatkozó névmás mindig visszautal, nem pedig előre!

Hier ist das Buch, das du gesucht hast. (Itt a könyv, amelyet kerestél.)

esetEGYES SZÁMTÖBBES SZÁM
hímnemnőnemsemlegesnemminden nem
alanyesetderdiedasdie
tárgyesetdendiedasdie
részes esetdemderdemdenen
birtokos esetdessenderendessenderen

welcher, welche, welches

Az ugyanilyen alakú kérdő névmásból fejlődött ki. Jelentése: aki, amely. Ragozása megegyezik a kérdő névmás ragozásával, de a welcher vonatkozó névmás birtokos esetben és többes szám részes esetben nem használatos; helyette a der, die, das vonatkozó névmás megfelelő alakjait használjuk.

Mein Lehrer, welcher sehr streng ist, hat mich heute gelobt. (A tanárom, aki nagyon szigorú, ma megdicsért.)

esetEGYES SZÁMTÖBBES SZÁM
hímnemnőnemsemlegesnemminden nem
alanyesetwelcherwelchewelcheswelche
tárgyesetwelchenwelchewelcheswelche
részes esetwelchemwelcherwelchem
birtokos eset

wer, was

Általános értelmű mellékmondatokat vezetnek be. Ragozásuk megegyezik a hasonló alakú kérdő névmások ragozásával. A wer személyre (…, aki), a was tárgyakra, fogalmakra (…, ami) vonatkozik.

Wer will, der kann. (Aki akar, tud.)

esetSzemély(ek)re vonatkozikTárgy(ak)ra vonatkozik
németüljelentésenémetüljelentése
alanyesetweraki, akikwasami, amik
tárgyesetwenakit, akiketwasamit, amiket
részes esetwemakinek, akiknek
birtokos esetwessenaki(k)nek a …wessenami(k)nek a …

A fenti tananyag segít megérteni a német szófajtant és a szófajok helyes használatát a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat a csoportosításukkal kapcsolatban, ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia – https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]