A német visszaható névmás (das Reflexivpronomen)

A visszaható névmás a cselekvésnek az alanyra való visszahatását fejezi ki.

Ragozása

EGYES SZÁMTÖBBES SZÁMönöző forma
E/1.E/2.E/3.T/1.T/2.T/3.
tárgyesetmich (magam)dich (magad)sich (magát)uns (magunkat)euch (magatokat)sich (magukat)sich (magát, magukat)
részes esetmir (magamnak)dir (magadnak)sich (magának)uns (magunknak)euch (magatoknak)sich (maguknak)sich (magának, maguknak)

Használata

  • Magyarhoz hasonlóan: Wie fühlen Sie sich(Hogy érzi magát?)
  • Elöljárószóval: Er kommt zu sich(Magához tér.)
  • A cselekvésnek az alanyra való visszahatásának kifejezése (alany+ige+visszaható névmás tárgyesete): Ich kämme mich(Fésülködöm.)
  • Ha a cselekvés az alany testrészére vagy ruhadarabjára irányul (alany+ige+visszaható névmás részes esete+tárgy): Ich putze mir die Zähne. (Fogat mosok.)
  • Gyakran használjuk a visszaható névmás részes esetét kötelező tárggyal rendelkező mondatokban: Ich sehe mir diesen Film an. (Megnézem ezt a filmet.)

A fenti tananyag segít megérteni a német szófajtant és a szófajok helyes használatát a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat a csoportosításukkal kapcsolatban, ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia – https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]