A német szófajtan (die Wortgrammatik)

A szófajok csoportosítása a német nyelvben az alábbiak szerint történik. A német nyelvben léteznek ragozható és nem ragozható szófajok:

Ragozható szófajok

 • a névszók (das Namenwort, Nennwort; das Nomen (im weitesten Sinne))a névelő (das Geschlechtswort, der Begleiter; der Artikel)
  • a főnév (das Hauptwort; das Substantiv)
  • a névmás (das Fürwort; das Pronomen)
  • a melléknév (das Eigenschaftswort; das Adjektiv)
  • a számnév (das Zahlwort oder Zahlnennwort; das Numerale)
 • az ige (das Zeitwort, Tätigkeitswort; das Verb)

Ragozhatatlan szófajok

 • a viszonyszók (das Redeteilchen; die Partikel)
  • a határozószó, ha nem számítjuk ide a mellékneveket (das Umstandswort, das Nebenwort; das Adverb); különben a valódi határozószók
  • az elöljárószó v. viszonyszó (das Vorwort, Verhältniswort; die Präposition)
  • a kötőszó (das Bindewort; die Konjunktion)
  • az indulatszó (das Ausrufewort; die Interjektion)

A ragozásnak két típusát ismerjük:

 • névszóragozás vagy deklináció (die Deklination) – ide tartozik a névelők, főnevek, névmások, melléknevek és számnevek ragozása
 • igeragozás vagy konjugáció (die Konjugation)

A fenti tananyag segít megérteni a német szófajtant és a szófajok helyes használatát a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat a csoportosításukkal kapcsolatban, ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia – https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]