A német személyes névmás (das Personalpronomen)

Ragozása

EGYES SZÁMTÖBBES SZÁMönöző forma
E/1.E/2.E/3.T/1.T/2.T/3.
hímnemnőnemsemlegesnem
alanyesetichduersieeswirihrsieSie
tárgyesetmichdichihnsieesunseuchsieSie
részes esetmirdirihmihrihmunseuchihnenIhnen
birtokos esetmeindeinseinihrseinunsereuerihrIhr

A német mondatban a főnévvel vagy személyes névmással kifejezett alany kötelező az ige mellett. A személyes névmás vonatkozhat személyekre, tárgyakra vagy fogalmakra is. Egyes szám harmadik személyben három alakja van a három nyelvtani nemnek megfelelően. A “Sie” (nagy kezdőbetűvel!) udvarias megszólítást: önözést, magázást fejez ki. Jelentései: ön, önök; maga, maguk.

A személyes névmásokat általában nem kell magyarra fordítani:
– Wie ist das Buch? (Milyen a könyv?)
– Es ist interessant. (Érdekes.)

Használata

  • AlanykéntIch bin müde. (Fáradt vagyok.)
  • Tárgyként: Ich liebe dich(Szeretlek!)
  • Részeshatározóként: Zeig mir bitte die Fotos! (Kérlek, mutasd meg a fényképeket!)
  • A személyes névmás birtokos esete csak vonzatként használatos: Wir gedachten euer(Megemlékeztünk rólatok.)
  • A személyes névmás is állhat elöljárószókkal: Komm zu mir(Gyere hozzám!)

A fenti tananyag segít megérteni a német szófajtant és a szófajok helyes használatát a német nyelvben. Tartalmazza a legfontosabb nyelvtani és használati szabályokat a csoportosításukkal kapcsolatban, ezzel segítve a felkészülést mind az érettségi vizsgára, mind pedig a középfokú és egyéb szintű német nyelvvizsgára.

[Forrásként felhasznált tartalom: A magyar wikipedia – https://hu.wikipedia.org/wiki/Német_nyelvtan]